Category: Uncategorized


Misuzu Shimotori er ansatt som førsteamanuensis på japansk fra 1. november 2019

 

 

                                                                                          Misuzu Shimotori

 

I completed a Master’s in linguistics in Stockholm, Sweden, before being a PhD student in linguistics in Umeå, Sweden. From 2013-2019, I worked at Stockholm University and University of Gothenburg.

) My research interests and expertise lie in cognitive semantics with a focus on metaphors, pragmatics, and SLA (second language acquisition).

Benedicte Irgens om Kirakira-navn, en japansk navnetradisjon

Noen fornavn er vanligere enn andre. I Japan har enkelte gått ekstra langt i å finne unike navn til sine barn. Siden skriftsystemet er ulikt vårt, har navngiving en ekstra dimensjon i japansk, og navneloven er også nødvendigvis annerledes enn hos oss. Her kan du lese mer om den spesielle japanske navnetrenden med såkalte kirakira-navn og om navnelover både i Norge og Japan.

Av Benedicte Mosby Irgens, dosent i japansk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

 

Her er en artikkel om rettskjennelsen til Akaike Hajime i Sannichi Shimbun 09.03.19. I overskriften står det: Endret navn fra Oojisama til Hajime: «Livet blir lettere». Kilde: Sannichi Shimbun.

18-åringen var offer for en spesiell navnetrend i Japan som har fått navnet kirakira neemu (キラキラネーム) eller glitrende navn. Trenden tok til i enkelte miljøer på 90-tallet, og gikk gjennom en kraftig økning fra rundt årtusenskiftet. Den går ut på å gi ens barn et navn som er uvanlig både lydmessig, betydningsmessig og ofte også når det gjelder forholdet mellom uttalen og skrifttegnene navnet skal skrives med. Gutten som fikk skifte fornavn hadde ved fødselen fått navnet Ooji-sama (王子様), som betyr «herr prins» på japansk. Det er et mildt sagt uvanlig fornavn, og gutten hadde fått mange ufordelaktige reaksjoner på navnet sitt opp gjennom årene. Han kom også stadig ut for praktiske vansker: På ulike skjemaer står det gjerne allerede «herr, fru» (på japansk –sama) osv ved navnefeltet, slik at han måtte fylle ut skjemaene som «Hr Herr prins» (Oojisama-sama). Men han fikk altså medhold i retten, og heter i dag Hajime (肇). Dette er et vanlig og tradisjonsrikt guttenavn i Japan, med betydningen «begynnelse».

 

Artikkelen kan du lese her:  https://sprakprat.no/2019/11/08/kirakira-navn-en-moderne-japansk-navnetrend/

Benedicte Irgens deltok på Asianettverkets seminarserie

Torsdag 10. oktober deltok Benedicte Irgens på Asianettverkets seminarserie, der temaet denne gang var det japanske keiserskiftet.

Den andre fagpersonen var Dick Stegewerns ved UiO, og moderator var professor emeritus og sinolog Harald Bøckmann.Filmklipp fra den første seremonien i mai ble vist og forklart, og hver av de to deltagerne innledet. Deretter var det samtaler om diverse temaer knyttet til denne historiske hendelsen og monarkiets posisjon i Japan både før og nå, samt spørsmål fra salen.

Onsdag 16. oktober fikk japanskfaget besøk av professor Sasaki Takahiro ved Keio Institute of Oriental Classics, der det forskes på eldre japanskproduserte bøker.

Sasaki foreleste på japansk om såkalte wahon (se bildet), og deres likhet til moderne japanske tegneserier, og hadde med seg en rekke eksemplarer som publikum kunne ta i

nærmere øyensyn. Foredraget ble oversatt underveis av Benedicte Irgens.

Besøket til Norden og UiB var finansiert av Nagoya Universitet, og på bildet ser vi Hata Yuki fra Nagoya U., som var med på planlegging og gjennomføring av reisen.

 

Medlemmer av forfatterforeningen i Kina på besøk til Bergen og IF

 

Literature communication one meaningful conversation between different cultures

On 26th April, China Writers Association delegation composed of six members visited Norway invited by Confucius Institute in Bergen, they came to University of Bergen and had an open-ended talk with the Norwegian students from Chinese Program, Foreign Language Department, as well as visited Literature House to communicate with Norway writers.

At the very beginning of the meeting, China Writers Association delegation briefly introduced the overall situation about contemporary Chinese literature development and the challenges to be facing in the era of cyber.

The Norwegian students showed great interest in Chinese literature subjects and the taboos in literature creation in China, China writers frankly and sincerely responded the students questions

One-hour communication between the China writers and Norwegian college students seemed too short ,as one of the students ,Tor Stian Holte ,who went to China in 1972,,said that he is very interested in China and Chinese literature , his purpose to learn Chinese is not only for preparing to go to China again but for being able to read Chinese literary works in order to learn and understand China more.

After China writers left UiB, they went to Literature House to communicate with Norway writers,such as Well-known writers Inga Moen Danielsen, Teresa Grøtan, Åshild Kanstad Johnsen, Heidi Bøhagen, Ben, Yilei, Eira Søyseth and documentary director Lars Petter Gallefoss.

China writers and Norway writers talked about literary creation concepts, promotion forms of international literature , etc. In the end, Zhang Tao, the general director of the International Liaison Department, sincerely invited Norway writers to visit China. Rune Ingebrigtsen, the Director of CIB, also emphasized CIB would be more concerned about Sino-Norway communication in literature field. He remarked this literary communication between different cultures was meaningful

                            

               Written by YIN Yang, LI Hao Pictures by LI Hao

 

 

 

Johanne Kalsaas, ny stipendiat på russiskfaget.

Johanne Kalsaas har bakgrunn i en BA og en MA fra UiB med europastudier og sammenlignende politikk i fagkretsen. Hun har på sin CV bl.a. utveksling ved Statsuniversitetet i St. Petersburg og feltarbeid i Moskva blant ikke-statlige organisasjoner på migrasjonsfeltet. MA-prosjektet tok for seg russiske mediers fremstilling av flyktningsituasjonen i 2015-16, med særlig henblikk på den såkalte Storskog-saken. Forskningfelt: Diskursanalyse, tradisjonelle og nye medier i Russland, digital offentlig debatt.

Tittel på hennes dr.gradsprosjekt er: Disruptive digital discourse’ and the diaspora: Representations of Norway in Russian-language ideological trolling and its reception by Russian-speakers in Norway

Mens russisk digital inngripen I vesten har blitt omfattende etterforsket med et militært og sikkerhetsmessig perspektiv for øye, vil Kalsaas prosjekt ta for seg behovet for en omfattende diskursanalytisk til nærming. Hensikten er å se på den ideologiske nettroll-virksomheten ikke bare som en strategisk, men også semiotisk prosess. Sentralt i denne tilnærmingen står ideen om diskurs-resepsjon. Hvordan blir russisk nettrollvirksomhet – spesielt rettet mot naboen og Nato-medlemmet Norge – dekodet, evaluert og potensielt implementert som ideologiske ideer? Betraktet som et vitalt mål for russiske nettangrep mot utlandet, vil studien se spesielt på resepsjonen dete får i russiske diaspora.

Harry Solvang med kronikk i Morgenbladet

Professor Harry Solvang på japanskfaget hadde nylig en kronikk om behov for utenlandsk arbeidskraft i Japan i Morgenbladet.

 

                                              Harry Solvang

Lenke til kronikken

 

 

 

 

Ny stipendiat på LINGCLIM-prosjektet

Solveig Helene Lygren har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra UiB. Hun har senere tatt et ettårig masterstudie i oversettelse ved ESIT/Sorbonne 3 i Paris og skrevet masteroppgave i fransk litteratur ved UiB. Masteroppgaven tar for seg aldring og forfall på et individuelt og sivilisatorisk plan i Michel Houellebecqs forfatterskap. Masterprosjektet er knyttet til Aldringsprosjektet ved IF, hvor Solveig også har jobbet som vitenskapelig assistent siden 2017.

I PhD-prosjektet skal hun studere skjønnlitterære klimanarrativer med utgangspunkt i samtidsromaner fra ulike språkområder. Prosjektet er tilknyttet LINGCLIM-prosjektet ved IF, og Øyvind Gjerstad er hovedveileder.

 

 

 

Helle Håkonsen Lapeniene – ny stipendiat i amerikansk litteratur

Helle Håkonsen  Lapeniene

 

Helle Håkonsen Lapeniene har BA og MPhil i engelskspråklig litteratur fra UiO. Hun har også vært tilknyttet forskningsgruppen Text, Action, Space ved LLE, UiB. Prosjektet hennes ved IF har foreløpig tittel Corpus Acephalous: Violence and Eroticism in the Artistic Production of Djuna Barnes som ser på språklige og visuelle bilder i Barnes´ romaner og skuespill som strategier for destabilisering og undergraving av etablerte strukturer og rammeverk. Dette blir sett på i sammenheng med modernistiske og postmodernistiske teorier om visualitet og form samt feministiske perspektiver. Prosjektet er veiledet av Professor Željka Svrljuga.

 

 

 

Disputas Christian Manga på franskfaget

Christian Manga

 

Christian Manga ved IF disputerte 17. september   med avhandlingen  Analyse polyphonique du discours présidentiel au Cameroun 1992 – 2015 

1.opponent: var Professor Laurent Perrin, l’Université de Paris-Est Créteilog 2. opponent var   «Maitre de Conférences» Jean Desiré Banga Amvene, l’Université de Yaoundé 1.

Leder av komiteen:Førsteamanuensis Myriam Coco, Institutt for fremmedspråk Førsteamanuensis Margery Vibe Skagen, institutt for fremmedspråk ledet disputasen. Mangas veileder har vært Kjersti Fløttum.

 

Fra v. Turid Trebbi, Øyvind Gjerstad, Jean  Banga Amvene, Kjersti Fløttum og Myriam Coco

 

Flere av deltagerne samlet bak talerstolen

 

 

 

Statsministervalg i Japan: Den sittende statsminister Shinzo Abe er ikke uten motkandidater og motstand

Ny kronikk av professor Harry Solvang ved IF, denne gang i Morgenbladet, angående det kommende statsministervalget i Japan

 

Les kronikk her.

 

 

Ikke alle er like begeistret: Demonstrantene har fått nok av skandalene som knyttes til Shinzo Abes styre. Tokyo, 12. mars. Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters / NTB scanpix

 

Next page →