Category: Spansk og Latinamerikastudier


Nye bøker fra IF-forskere. Denne gangen Kjetil Berg Henjum, Reidar Veland og Miguel Quesada Pacheco

 

Kjetil Berg Henjum: Registriererei, Forscherei und Hypothetisiererei

 

 

Reidar Veland: Moderne italiensk grammatikk

 

 

 

Miguel Angel Quesada Pacheco: Gramática boruca.

                                                                                                                               

 

 

 

Margrete Dyvik Cardona på spanskfaget har fått post.doc.-stilling

Margrete Dyvik Cardona

 

Margrete Dyvik Cardona er blitt tildelt postdoktorstipend for prosjektet Framing, agenda-setting og meksikanske migranter til USA. Stereotypier i mottagerlandets aviser.

I dette prosjektet skal hun gjøre en komparativ analyse av lingvistiske mønstre i amerikanske og meksikanske avisers omtale av meksikanske migranter til USA. Hensikten er å oppnå en innsikt i hvorvidt migrantene blir fremstilt på en måte som kan være til hinder for integrering. Lingvistiske mønstre i en større tekst kan avsløre ideologiske synsvinkler.

Selve analysen vil innebære en undersøkelse av hva slags konstruksjoner ordene migrant/migrante og deres mest frekvente synonymer opptrer i: hvilke adjektiver som modifiserer ordet, og hvilke ord som er hode når migrant er utfylling. Videre skal hun registrere hvilken semantisk rolle migrant-frasen har i verbets argumentstruktur, dvs. om den for eksempel peker på den som utfører handlingen, eller den som blir utsatt for en handling. En slik frekvensanalyse vil kunne vise hvilke aktiviteter migrantene blir fremstilt som å oftest ta del i, og hvorvidt de blir ansett som aktive eller passive deltagere. Et eksempel er dette, tatt fra New York Times: «… undocumented migrants who attempted to cross illicitly…»

Hypotesen er at sammenligningen av meksikanske og amerikanske aviser vil avsløre en forskjell i omtalen av meksikanske migranter som viser at de amerikanske avisene skildrer dem på en negativ eller ensidig måte, noe som han være til hinder for integrering. Hypotesen er begrunnet av at USA, mottagerlandet, representerer en annen kultur enn de meksikanske migrantene, at amerikanske aviser dermed beskriver dem ”utenfra”, og har en annen motivasjon for å rapportere om dem enn aviser fra migrantenes eget land. Den er også konstruert på bakgrunn av observasjoner av den nylige konservative vridningen i amerikansk politikk.

Prosjektet bygger på antagelsen om at en humanistisk tilnærming til slike samfunnsproblemer er avgjørende hvis man skal forstå og løse dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

IF representert på EVU-konferanse ved Universitetet i Agder

 

Foto: UiA

SPRÅKUTVIKLERE: Fra venstre: Instituttleder Tale M. Guldal ved UiA, instituttleder Åse Johnsen fra UiB, førstekonsulent Ingvild Nilssen fra UiB, professor Beate Lindemann fra UiT, dosent Francine Alice Germaine Girard Lomheim fra UiA, senioringeniør Mauricio Omar Cifuentes fra UiAs IT-avdeling, rådgiver Jelena Larsen fra UiT, universitetslektor Michaela Kvamme fra UiB og førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad fra UiA.

Utvikler nettundervisning i fremmedrpråk

Å undervise på nett er noe for seg selv. Utfordrende, men spennende. Det sier en gruppe faglærere i fremmedspråk fra universitetene i Tromsø, Bergen og Agder, samlet på UiA for å dele sine erfaringer

lenke til artiikkel

 

Av Jan Arve Olsen-UiA

Ny bok om spansk lingvistikk

 

Ny bok i spansk lingvistikk.

 

10. januar i år kom Margrete Dyvik Cardona med boken ”Spansk syntaks for nordmenn, Ordklasser, fraser og setningstyper,” på Universitetsforlaget.

Den er et resultat av over ti år med undervisning og forskning innenfor både spansk og allmenn lingvistikk, og den trekker frem forskjeller og likheter mellom spansk og norsk frase- og setningsstruktur. Den vil bli brukt som pensumbok ved flere av emnene i spansk grammatikk.

Det er en grunnleggende innføring i spansk syntaks, spesielt innrettet mot norske studenter og andre nordmenn som jobber med spansk. Ordklasser og fraser blir beskrevet på en måte som forklarer deres rolle i setningsoppbygningen. Dessuten forklares sentrale temaer som adjektivets plassering, bruken av SER og ESTAR, objektspronomener (både plassering, form og funksjon), koordinasjon, samsvarsbøyning, verbalperifraser, passivsetninger (inkludert «pasiva refleja»), refleksive konstruksjoner, upersonlige setninger og mye mer.

Boken inneholder mange oppgaver, og fasit vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på Universitetsforlagets sider. Den inneholder også et stort utvalg av eksempelanalyser.

Boken fungerer både som lærebok, der man går gjennom den kapittel for kapittel, og som et oppslagsverk.

 

Margrete Dyvik Cardona

 

 

Disputerte om språkholdninger i Karibien

Roxana Sobrina Triana disputerte fredag 17.11 med avhandlingen “Actitudes lingüísticas en el Caribe insular hispánico”. 

«Avhandlingen har som hovedmål å identifisere de språklige holdningene den spansktalende befolkningen i Karibien har til sine egne og sine naboers varianter av spansk».

Komiteen bestod av professor Ana María González fra Universidad de La Habana på Cuba og professor Jose Maria Garcia Martín fra Universidad de Cadiz i Spania. Den ble ledet av førsteamanuensis Hans Erik Bugge fra Universitetet i Stavanger.

Settedekan Jon Askeland ledet disputasen.

 

Pressemelding

 

Fagdag for lærere 10.11

Fredag 10.11 arrangerte instituttet fagdag for fremmedspråkslærere i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Rundt 70 læringshungrige lektorer trådte opp og lyttet til foredrag om blant annet bruk av teknologi i undervisningen, og britisk politikk og brexit, ekspedert av henholdsvis Lucas Jeno, stipendiat ved bioCEED, og George Picot, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.

Etter lunsj var også IFs egne vitenskapelige krefter i aksjon da lektorene ble fordelt i fagspesifikke grupper. Kjetil Berg Henjum fikk dosere tysklærerne med foredraget «Die DDR! Ihre Wörter als Speigel der Gesellschaft», Jon Askeland fortalte spansklærerne om bruk av spanske filmer i undervisningen, Sebastien Liautaud diskuterte synet på ungdommer i fransk samtidslitteratur med franskseksjonen og Kimberly Skjelde presenterte konseptet «Lexical Coverage» for engelsklektorene.

 

Lucas Jeno i aksjon om teknologiske hjelpemidler i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordsky basert på spørsmålet: «Hva forbinder du med teknologi?».

 

George Picot forteller om britisk politikk.

Det første lysbildet i Picots innlegg om Brexit.

Prisbelønt stipendiat ved IF

 

Tidligere stipendiat ved IF, Xavier Llovet Vilà har vunnet en pris for sin doktoravhandling ved navn Language Teacher Cognition and Practice about a Practical Approach: 
the Teaching of Speaking in the Spanish as a Foreign Language Classroom in Norwegian Lower Secondary Schools, som han forsvarte ved UiB våren 2016.

Prisen heter Premio de Asele de Investigación (ASELE sin forskningspris 2017).

ASELE er en Spaniabasert organisasjon for spansk som fremmedspråk og har 800 medlemmer i 50 land. De har delt ut denne prisen til PhD-avhandlinger eller mastergrader siden 1994.

http://aselered.org/ediciones-anteriores

 

Ph.D.-stipendiat Marta Salvà i El Salvador for å forberede feltarbeid

marta-sanchez-salva

PhD KANDIDAT MARTA S. SALVÀ I EL SALVADOR.

PhD kandidat i latinamerikansk litteratur, Marta Sánchez Salvà,  reiste til El Salvador i mai for å forberede feltarbeidet hun skal gjennomføre der i 2018. Hun besøkte og gikk gjennom arkivet til Museo de la Palabra y la Imagen. Her oppbevares Salarrués brev, upublisert materiale og mange av hans malerier. Han er den mest berømte forfatteren i El Salvador og er samtidig lite studert, noe som gjør at prosjektet til Marta vekker oppmerksomhet lokalt.

På museets webside finner man litt informasjon om Martas besøk og om temaet for masteroppgaven hun skrev om Salarrué: http://museo.com.sv/2017/05/marta-sanchez-salva-en-el-mupi-investigando-a-salarrue/

Under oppholdet ble hun intervjuet om doktorgradsprosjektet sitt og det ble utgitt i nettavisen ContraPunto: http://contrapunto.com.sv/cultura/entrevistas/marta-sanchez-salva-salarrue-llego-a-mi-/3783

Kari Soriano Salkjelsvik

Jon Askeland og Åse Johnsen deltar i reiseprogram på Spanias nasjonalradio RNE.es

Jon og Åse var med de spanske journalistene Álvaro Soto og Esther García og presenterte Bergen i forbindelse med et reiseprogram på spansk nasjonalradio.

Programmet kan høres som podcast på Radio Nacional sine nettsider for programmet: Nómadas.

 

nomadernytt

Fra programmets side på Twitter.

Next page →