Kategori: Russisk


Spurvugleprisen til Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk

 

Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk har mottatt Spurvugleprisen 2017 for kreativ bruk av digitale løsninger i emnet RUS112 – Russisk kultur, tekst og tale.

Spurvugleprisen gis til enkeltpersoner, grupper, prosjekter, fagmiljø eller andre som har gjort gode tiltak som fremmer utdanningskvalitet.

På RUS112 har fagmiljøet utarbeidet pedagogiske og engasjerende «forberedelsespakker» som studentene gjennom Mitt UiB kan jobbe med i forkant av forelesninger. På denne måten kommer studentene bedre forberedt til undervisningen, noe som gir grobunn for mer interessante plenumsdiskusjoner.

Mer informasjon om pris og prisvinner kan en finne her.

Ingunn er også blitt intervjuet i På Høyden.

 

IF-nytt gratulerer med en velfortjent pris!

Melding angående bokserien «Slavica Bergensia»

Fra Ingunn Lunde har vi fått følgende melding:

Bokserien Slavica Bergensia er nå gått over til open access-publisering og bindene 6-12 kan leses på plattformen http://boap.uib.no/books/sb/catalog

Slavica Bergensia, grunnlagt 1999, er en internasjonal, fagfellevurdert serie. Grunnlegger og hovedredaktør er Ingunn Lunde.