Kategori: Russisk


«Historien som slagmark»

Professor i russisk, Ingunn Lunde, skriver i Morgenbladet fredag 17. november om hundreårsjubileet for den russiske revolusjon, og hvordan dette vil bli feiret (eller snarere ikke feiret) i Russland.

Bildet er tatt fra en demonstrasjon i Petrograd, 1. mai 1917. 

 

Utdrag fra kronikken:

«Et sovjetisk ordtak sier at Russlands fortid er uforutsigelig. I dagens Russland er historien blitt en slagmark. For å forstå hvorfor, må vi ta et tilbakeblikk på hvordan historie- og minnespolitikken har utviklet seg fra perestrojka-årene på 1980-tallet til i dag».

Hele kronikken kan leses her.

Spurvugleprisen til Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk

 

Ingunn Lunde og fagmiljøet i russisk har mottatt Spurvugleprisen 2017 for kreativ bruk av digitale løsninger i emnet RUS112 – Russisk kultur, tekst og tale.

Spurvugleprisen gis til enkeltpersoner, grupper, prosjekter, fagmiljø eller andre som har gjort gode tiltak som fremmer utdanningskvalitet.

På RUS112 har fagmiljøet utarbeidet pedagogiske og engasjerende «forberedelsespakker» som studentene gjennom Mitt UiB kan jobbe med i forkant av forelesninger. På denne måten kommer studentene bedre forberedt til undervisningen, noe som gir grobunn for mer interessante plenumsdiskusjoner.

Mer informasjon om pris og prisvinner kan en finne her.

Ingunn er også blitt intervjuet i På Høyden.

 

IF-nytt gratulerer med en velfortjent pris!

Melding angående bokserien «Slavica Bergensia»

Fra Ingunn Lunde har vi fått følgende melding:

Bokserien Slavica Bergensia er nå gått over til open access-publisering og bindene 6-12 kan leses på plattformen http://boap.uib.no/books/sb/catalog

Slavica Bergensia, grunnlagt 1999, er en internasjonal, fagfellevurdert serie. Grunnlegger og hovedredaktør er Ingunn Lunde.