Kategori: Kinesisk


Ny førsteamanuensis ansatt ved kinesiskfaget ved IF

                                 Guowen Shang er nyansatt ved kinesiskfaget

                                       shang

Dr. Guowen Shang er nylig ansatt som førsteamanuensis i kinesisk språk ved IF. Han tok dr.graden i lingvistikk ved the National University of Singapore in 2011 med avhandlingen The Subjectivity of Adjectives in Spoken Mandarin. I perioden 2011 til 2014 var han stipendiat ved National Institute of Education (NIE) ved Nanyang Technological University og  foreleste I kinesisk ved National University of Singapore. Under sitt opphold I Singapore deltok han i flere stor-skala prosjekter om kinesisk språkutdanning og fikk omfattende erfaring som lærer i kinesisk som fremmedspråk. Før Shang kom til UiB var han en tid ansatt som førsteamanuensis ved the School of International Studies, Zhejiang University i China, hvor han hovedsakelig underviste i akademisk engelsk og sosiolingvistikk. Hans forskningsinteresser inkluderer sosiolingvistikk, språkpolitikk og –planlegging, kritisk diskursanalyse og kinesisk lingvistikk. For tiden har han i all hovedsak fokus på multilingualisme i kinesiske byer, ved å undersøke byspesifikke konstruksjoner gjennom lingvistiske landskap i fastlands-Kinas største byer. Han utgir publikasjoner i Language and Linguistics, Journal of Multilingualism and Multicultural Development, International Journal of Multilingualism, English Today, Current Issues in Language Planning I tillegg til 20 forskjellige kinesiske tidsskrift. Ved IF holder han til på kontor 338 I HF-bygget og inviterer alle til å stikke innom for å slå av en prat.

 

← Previous page