Kategori: Kinesisk


Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

Kinesisk nyttårsfeiring ved IF 15. februar

Fra nyttårsfeiringen

According to Chinese lunar calendar, 2018 is the Year of Dog and the New Year falls on Feb 16th, which was the first day of the Spring Festival, and the New Year’s Eve (Feb 15th) is considered to be the most treasurable time for family reunion. To enable Chinese learners to have a taste of authentic Chinese culture, Dr. Long Li prepared over 70 Chinese dumplings plus Niangao Kake (symbolically meaning «to get higher in the forthcoming year») at home and brought them to the classes on New Year’s Eve. Students also learned to do paper cutting with Dr Long in morning and afternoon classes.  When Dr Long finished the evening online course at 19.00, she missed out on the grand celebrations and instant interactions from her family members and friends in China. In spite of that, she said that this was such a busy yet enjoyable and rewarding Chinese New Year’s Eve that she will never forget in life.

In other classes, students also learned a lot about the increasingly globalized Chinese traditional celebrations and everyone got a Hongbao (Red Packet) from teachers. At Jingjing’s Friday class, the class watched the TV Spring Festival Gala (a must for the New Year Eve) while enjoyed Chinese traditional foods Jingjing prepared at home. (p3: The students mimed China’s Youth Culture-Thumbs-up, which has taken Weibo (China’s Twitter) by storm). In another development, some Italian colleagues and Yangyang’s study fellows also attended another Chinese New Year celebration cum Yang Yang’s farewell party on 15th at the third floor meeting room (p4 and p5

Shouhui Zhao

 

 

Flere fra den vitenskapelige staben ved IF deltok i feiringen

 

 

Shouhui Zhao: forsker med travel sommer

Shouhui Zhao ved Southampton University

dig

 

Sommeren 2017 var en meget travel tid for Shouhui Zhao ved kinesiskfaget, som deltok ved en rekke konferanser og seminarer. Shouhui holdt først en forelesning med tittel  “Chinese Character as a Culture Phenomenon: Paradox in Chinese Character Education in Singapore Primary Schools”, ved The International Symposium of Language Communication and Civilization Dialogue, som ble holdt ved Oxford Universitet fra 28. til 29. Juni.

Umiddelbart etter reiste han til Southampton universitet for å lede den siste del av The 15th International Conference on Teaching and Learning  Chinese in Higher Education, som var organisert av The British Chinese Language Teaching Society. Konferansens tema var Teaching and Learning Chinese in Global Context: from Language Policy to Classroom Practice og Shouhuis presentasjon handlet om å forholde seg til lingvistiske tilnærminger i undervisning i kinesisk som andrespråk: mot en modell ut fra et språksosiologisk perspektiv.

Tilbake i China holdt han et innlegg ved seminaret Personal Experience from Classroom to Project to Publication: Language Education and Policy as a Case ved Changsha polytekniske universitet, 13. juli. Fra 16. til 20. juli var han invitert som en av 6 internasjonale «keynote speakers” ved det andre  treningsseminaret  for kinesiske forskere om internasjonale publikasjoner, som ble holdt ved Huaqiao (Overseas Chinese) University i Quanzhou. Seminaret samlet 200 entusiastiske universitetslærere fra hele China.

shouhui-iii

Paneldeltagere ved Changsa Polytechnic University

Miniseminar om Øst-asiatiske studier

miniseminar

I forbindelse med arbeidet med det nye BA-programmet i Øst-asiatiske studier arrangerte IF et miniseminar på fredag med gjester fra kinesisk- og japanskfaget fra IKOS ved UiO.

 

 

Li Long – gjesteforsker på kinesiskfaget

long-li

Dr. Li Long is a guest researcher of Chinese program at the Department of Foreign Languages, University of Bergen. In 2009, she earned her PhD in Pedagogy from Southwest University in China, with a thesis titled The Research on the Relationship of Primary School and Local Community inTibetan Area. In 2008, she was a visiting scholar at the Culture Institute of South Pacific Island of Taitung University in Taiwan.

From 2009 to 2010, she worked as a lecturer in the School of International Education at Chongqing University in China. Her students came from more than 40 countries and areas. From 2010 to 2016, she first worked in the Pisa Confucius Institute in Italy and then as an associate professor in the School of International Education at Chongqing University. She taught Chinese to international students and specialized course to bachelor candidates and master candidates whosemajor is teaching Chinese to Speakers of Other Languages. Her publications and programs focus on the cross culture education. Now, herresearch interests are Chinese language pedagogy and higher education inNorway. Her office is in HF 315B. Welcome.

Li Long

 

Ny førsteamanuensis ansatt ved kinesiskfaget ved IF

                                 Guowen Shang er nyansatt ved kinesiskfaget

                                       shang

Dr. Guowen Shang er nylig ansatt som førsteamanuensis i kinesisk språk ved IF. Han tok dr.graden i lingvistikk ved the National University of Singapore in 2011 med avhandlingen The Subjectivity of Adjectives in Spoken Mandarin. I perioden 2011 til 2014 var han stipendiat ved National Institute of Education (NIE) ved Nanyang Technological University og  foreleste I kinesisk ved National University of Singapore. Under sitt opphold I Singapore deltok han i flere stor-skala prosjekter om kinesisk språkutdanning og fikk omfattende erfaring som lærer i kinesisk som fremmedspråk. Før Shang kom til UiB var han en tid ansatt som førsteamanuensis ved the School of International Studies, Zhejiang University i China, hvor han hovedsakelig underviste i akademisk engelsk og sosiolingvistikk. Hans forskningsinteresser inkluderer sosiolingvistikk, språkpolitikk og –planlegging, kritisk diskursanalyse og kinesisk lingvistikk. For tiden har han i all hovedsak fokus på multilingualisme i kinesiske byer, ved å undersøke byspesifikke konstruksjoner gjennom lingvistiske landskap i fastlands-Kinas største byer. Han utgir publikasjoner i Language and Linguistics, Journal of Multilingualism and Multicultural Development, International Journal of Multilingualism, English Today, Current Issues in Language Planning I tillegg til 20 forskjellige kinesiske tidsskrift. Ved IF holder han til på kontor 338 I HF-bygget og inviterer alle til å stikke innom for å slå av en prat.