Category: Fransk


Raees Calafato, ny stipendiat i engelsk og fransk fagdidaktikk

Raees Calafato tok sin mastergrad i anvendt lingvistikk ved UCL’s Institute of Education og har en bachelorgrad i International Affairs fra the George Washington University. Han har tidligere arbeidet som informasjonsspesialist ved Center for Strategic Studies and Research i de Forente Arabiske Emirater og har flere års erfaring som engelsk- og fransklærer. Raees har vært medforfatter for flere instruksjonsbøker for engelsk- og fransklærere beregnet på unge elever og har deltatt i oversettelse til tyrkisk av Saul Bellows Seize the Day and John Woods Leaving Microsoft to Change the World. Han har gode kunnskaper i engelsk, tyrkisk, russisk, fransk, spansk  og urdu og også et visst kjennskap til arabisk (MSA, golfen og egyptisk), farsi og pushto.

For tiden studerer han mandarin og norsk. Hans forskningsinteresser inkluderer læremotivasjon, litteratur i språkopplæring og multilingualisme (inkludert multispråkbeherskelse) i diverse sammenhenger.

 

Raees Calafato

Festmarkering for to seksti-årsjubilanter ved IF

Ondag 5. september holdt instituttet en festmarkering for to av sine vitenskapelig ansatte, som, begge nettopp har rundet de 60. Dette ble markert med festtaler og kake og kaffe.

 

 

Jubilant Ludmila Torlakova

 

 

 

Jubilant Margery Vibe Skagen i samtale med Torgeir Skorgen:

 

 

Kjersti Fløttum med keynote på konferanse i Taipei, Taiwan

Fra konferansen. Kjersti Fløttum nr. 5 fra venstre

Kjersti Fløttum var invitert til “International Conference on English Education”, 28.-29.april 2018, ved Shih Chien University, i Taipei, Taiwan, hvor hun holdt en keynote under tittelen “Narrative analysis of discourse of environmental and climate change”. Det var to intense konferansedager, som også inneholdt en paneldiskusjon (“Revolution and innovation”) med de to andre inviterte foreleserne, professor Laurence Anthony (Waseda University, Tokyo) og professor Joseph Lo Bianco (Melbourne University), i tillegg til en åpen spørretime for alle interesserte PhDer og ansatte.
Etter konferansen fikk Fløttum en flott sightseeing-dag med tre engasjerte studenter som guider, blant annet til National Palace Museum, til toppen av Tapei 101 (verdens høyeste bygning 2004-11, pris for energi/miljø-design) og til en tradisjonsrik dumplingrestaurant.

Taipei Palace Museum

Lingclim er valgt ut som 1 av 4 prosjekter til å bli presentert som case i Forskningsrådets årsrapport 2017

Se lenken på side 53

NFR skriver bl.a: På s. 53 (i klima og miljø-kapitelet) har vi fått inn en boks om resultater fra Fløttums prosjekt. Det er ett av fire prosjekter som er brukt som case i rapporten.

De har skrevet et godt popvit. sammendrag i Prosjektbanken, som jeg i hovedsak kunne basere teksten på.

 

 

Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

DISPRA-SEMINARER HØSTEN 2017

De to første bildene er fra seminaret i Bergen i oktober

Fra venstre Myriam Coco, Nicole Poteaux, Peggy Candas, Pia Acker, Turid Trebbi.

 

 

Fra venstre Nicole Poteaux, Turid Trebbi, Myriam Coco, Peggy Candas, Pia Ack

 

Fra seminaret i Douala i november. Fra venstre Joseph Avodo Avodo, Blandine Tamelo, Turid Trebbi, Alexis Belibi

 

DISPRA (Diskurs og praksis i fremmedspråkklasserommet) er et internasjonalt feltforskningsprosjekt med deltakere fra Université de Strasbourg, Université de Yaoundé 1 og UiB. Prosjektet undersøker betingelser for fremmedspråklæring ved å kaste lys over internasjonal utdanningsdiskurs.

Prosjektetleder: førsteamanuensis emerita Turid Trebbi.

På seminaret i Bergen bidro visedekan for utdanning og internasjonalisering,

professor Claus Huitfeldt, med drøfting av status for språkfagene ved Humanistisk fakultet, og professor Koenraad De Smedt med presentasjon av datadepotet Clarino med tanke på arkivering av prosjektets sensitive forskningsdata.

 

Disputas på Sorbonne

Kjersti Fløttum var medlem i en seks-persons jury ved en habilitation-disputas (HDR – habilitation à diriger des recherches) ved Sorbonne mandag 4. desember.

Dette er en disputas som gjerne baseres  på 10 års arbeid etter den vanlige doktorgraden. Kandidaten, Grégory Furmaniak, er ekspert på blant annet vitenskapelig diskurs og modalitet.

Seansen varte i 4 timer, med «opposisjon» fra alle de seks jurymedlemmene.

Bildet er tatt i borggården til Sorbonne foran statuen av Louis Pasteur.

Fagdag for lærere 10.11

Fredag 10.11 arrangerte instituttet fagdag for fremmedspråkslærere i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Rundt 70 læringshungrige lektorer trådte opp og lyttet til foredrag om blant annet bruk av teknologi i undervisningen, og britisk politikk og brexit, ekspedert av henholdsvis Lucas Jeno, stipendiat ved bioCEED, og George Picot, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.

Etter lunsj var også IFs egne vitenskapelige krefter i aksjon da lektorene ble fordelt i fagspesifikke grupper. Kjetil Berg Henjum fikk dosere tysklærerne med foredraget «Die DDR! Ihre Wörter als Speigel der Gesellschaft», Jon Askeland fortalte spansklærerne om bruk av spanske filmer i undervisningen, Sebastien Liautaud diskuterte synet på ungdommer i fransk samtidslitteratur med franskseksjonen og Kimberly Skjelde presenterte konseptet «Lexical Coverage» for engelsklektorene.

 

Lucas Jeno i aksjon om teknologiske hjelpemidler i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordsky basert på spørsmålet: «Hva forbinder du med teknologi?».

 

George Picot forteller om britisk politikk.

Det første lysbildet i Picots innlegg om Brexit.

Key note av Kjersti Fløttum på 100-årsjubileet til Geofysisk institutt

20171003-gfi_symp_kjersti

Geofysisk institutt feiret sitt 100-årsjubileum med et stort vitenskapssymposium den 2. -3. oktober.

 

Under symposiet holdt professor i fransk, Kjersti Fløttum, en key note under tittelen «The Human Dimension of Climate Change».

 

Jubileet var også en markering av et nytt strategisk forskningsfelt ved UiB, nemlig klima og energi.

 

Ny bok om klimadiskursen, redigert av Kjersti Fløttum

Boken er redigert av Kjersti Fløttum og utgitt på Routledge forlag

bok-flottum

 

 

Thou Shalt Not Kill (the Planet)

Klima – Et magasin om klimaforskning fra CICERO Key scientists

Publisert 25.07.2017.

I en ny bok har språkforsker Kjersti Fløttum med kolleger nærlest Parisavtalen og utforsket metaforene vi bruker  om klima. Forfatterne hevder at klimasaken nå har større potensial som idé enn som fysisk fenomenDerfor er det en utfordring at tekstene som evner å sette klima på dagsorden ennå er tunge og tekniske.

Nordmenn har en vag vilje til å redde kloden, viser en studie av Kjersti Fløttum, professor i lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Men før vi nordmenn bretter opp ermene, vil vi helst ha en sterk leder som viser vei.Og før denne uspesifiserte lederen staker ut retningen foross, bør vedkommende vite hva språk og språklige virkemidler har med klima å gjøre, skriver Fløttum i en ny bok hun er redaktør for.

Resten av anmeldelsen kan du lese her

Next page →