Kategori: Engelsk


Nahum Welang, ny stipendiat på engelskfaget

Nahum Welang

Nahum Welang har en BA i engelsk fra Minnesota State University, Mankato , en Master of Fine Arts i Creative Writing fra Wichita State University og en MA i International Migration and Ethnic Relations fra Malmö Universitet. Hans PhD prosjekt ved UiB og IF har tittelen “Black Filiality, White Feminism and the Purgatorial Existence in Between: the Reimagination of Identities in Contemporary American Culture.” Prosjektet er et multidisiplinært kulturstudium som henter elementer fra litteratur, film, historie og tv for å understeke den nesten «midt i mellom» eksistensen svarte amerikansk kvinner lever i mellom rase- og kjønnsidentitet ved å sette lyset på den rolle svart hypemaskulinitet spiller i å marginalisere det svarte kvinnelige perspektiv og den alliansen rasefellesskap betyr mellom hvite feminister og amerikansk patriarki.

 

 

.

 

Research Relay 17.11

Friday afternoon, the Department gathered for a short research relay: three presenters, 10 minutes each.

First out was Marco Gargiulo, from who presented the contents of an article he had written about mulitlingualism and Urban Space in Italian cinema.

Jerzy Nykiel from English Linguistics covered the second division with a presentation about the grammaticalization of the English adverbial subordinator in order that. 

The anchorman of the relay was Craig Grocott from the Language Testing and Assessment group, who gave a talk on how to ensure quality in the national tests of English, with a an emphasis on reading tasks and difficulties.

Along with the intellectual stimulation, the attendees were also given the chance to indulge themselves with pastry and chocolate.

Fagdag for lærere 10.11

Fredag 10.11 arrangerte instituttet fagdag for fremmedspråkslærere i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Rundt 70 læringshungrige lektorer trådte opp og lyttet til foredrag om blant annet bruk av teknologi i undervisningen, og britisk politikk og brexit, ekspedert av henholdsvis Lucas Jeno, stipendiat ved bioCEED, og George Picot, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk.

Etter lunsj var også IFs egne vitenskapelige krefter i aksjon da lektorene ble fordelt i fagspesifikke grupper. Kjetil Berg Henjum fikk dosere tysklærerne med foredraget «Die DDR! Ihre Wörter als Speigel der Gesellschaft», Jon Askeland fortalte spansklærerne om bruk av spanske filmer i undervisningen, Sebastien Liautaud diskuterte synet på ungdommer i fransk samtidslitteratur med franskseksjonen og Kimberly Skjelde presenterte konseptet «Lexical Coverage» for engelsklektorene.

 

Lucas Jeno i aksjon om teknologiske hjelpemidler i undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordsky basert på spørsmålet: «Hva forbinder du med teknologi?».

 

George Picot forteller om britisk politikk.

Det første lysbildet i Picots innlegg om Brexit.

Historia om -ish

isj1

 

Fredag 06.10 ble første runde av det nyetablerte konseptet «lingvistisk faglunsj» arrangert for alle som måtte føle seg kallet. Tema for tilstelningen var historia om suffikset -ish, «fra english til whateverish», og mang en kunnskapshungrig språkentuasiast lot seg innfinne.

Det var en grundig tilberedt lunsjrett som ble servert de frammøtte, da Kari Haugland, Dagmar Haumann og Matthias Eitelmann (fra Johannes Gutenberg-Universität Mainz) i skjønn harmoni la for dagen en hel rekke finurligheter og idiosynkrasier vedrørende nevnte suffiks.

(mer…)

Gaveoverrekkelse i Bergen rådhus til Bergen fra vennskapsbyen Seattle

Fra overrekkelsen i Bergen rådhus

mottagelse-bregen-radhus

Dersom bildet er uklart, prøv en annen nettleser

Ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen (med kjede) tar i mot gaven fra Lori Ann Reinhall (rett til h. for skjoldet), forkvinnen i Seattle-Bergen Sister City Association. Platen er en gave fra Seattle til Bergen, et håndlaget eksempel av tradisjonell Duwamish-indianer kunst.

Til høyre for Lori Ann står Lucretia Holt og  Jerry Holt fra Westville, Indiana (ca. 12 km herfra). Lori Ann og jeg var engang musikkduoen «Duo Scandinavica». Vi leste i Scandinavian Studies Department ved University of Washington i Seattle sammen og begynte å opptre sammen i 1978 (norske og svenske visesanger, for det meste).

 

Jim Nelson,  Chesterton   U.S.A.

 

Robert Stark, ny mann på engelsk litteratur

Robert Stark er vikar for Erik Tonning på engelsk litteratur

img_2038

 

Robert Stark er forfatter av Ezra Pound’s Early Verse and Lyric Tradition: A Jargoner’s Apprenticeship (Edinburgh U.P., 2012) utgitt på Leaky Boot, 2014. Hans nåværende forskning har som målsetting å se på de konvensjonelle 1800- og 1900-tallsperiodene med nye øyne, spesielt lyrisk poesi, ved å påpeke et dekadent århundre som, grovt sett, startet med utgivelsen av Charles Baudelaire’s Les Fleurs du Mal og kulminerte med arbeidet til den amerikanske generasjonen med bl.a. John Berryman, Elizabeth Bishop, and Robert Lowell. Forskningen er grunnleggende opptatt av arbeidet og den estetiske funksjon av allusjoner og intersubjektivitet innen Starks korpus.

Stark håper, i løpet av sitt opphold ved IF, å ferdigstille den første bok-lengde studien av den neglisjerte engelske dikteren Ernest Dowson, som har en hovedrolle i utviklingen av dekadent poesi på engelsk og framveksten av lyrisk modernisme. Den neste fasen i forskningen vil fokusere på resepsjonen av disse dekadente ideene: først, slik de ble adoptert av hovedarkitektene for lyrisk modernisme i engelsk diktning: Ezra Pound, T. S. Eliot, James Joyce and W. B. Yeats. Så vel som å vektlegge den modernistiske dekadente arv, vil forskningen vise hvordan John Berryman, Robert Lowell, and Elizabeth Bishop kommer fram til dypt dekadente perspektiver i sin estetiske praksis og deres rolle som forfattere av lyrisk poesi, med ødeleggende resultater.

Stark har tidligere undervist ved Marquette University, Oklahoma State University, The American University of Paris, og the University of Exeter.

 

Wassim Rustom er ny stipendiat i engelsk litteratur

Wassim Rustom

wassim-rustom

Wassim Rustom er ny stipendiat I engelsk litteratur og har Erik Tonning som hovedveileder. Han har bakgrunn fra UiO hvor han avla både lavere grad og en mastergrad i engelsk litteratur.

Hans avhandling er foreløpig titulert “Literature as Site of Contention over Logics of Use: From Wordsworth to Joyce”. Prosjektet har som utgangspunkt at hverken litteratur,  “bruk” eller “anvendelighet” er stabile helheter eller konsepter, men eksisterer historisk og er tilformet gjennom historisk diskurs og praksis. Målet er derfor å undersøke visse måter som framveksten av moderne litteratur fra siste del av det attende århundret kan ha blitt bundet opp i en diskusjon om hva «bruk» betyr, hvordan det er blitt oppfattet og hvordan det regulerer menneskelig aktiviteter, med et utgangspunkt i skrivekunsten. Prosjektet vil sentrere seg rundt arbeider av William Wordsworth, Walter Pater og James Joyce.

 

Jerry Holt ny Fulbright-professor ved IF

jerry-holtnoir

 Fulbright-professor Jerry Holt

Purdue University-professor Jerry Holt er ny Fulbright-professor og gjesteforeleser ved IF studieåret 2017/2018. Han vil forelese over temaet «American Noir – The Detective Story» i høstsemesteret. Forelesningene vil gjennomgå utviklingen av den populære krimgenren fra opprinnelsen ved Edgar Allen Poe og gjennom dens finsliping med Hammet og Chandler helt til de senere manifestasjoner med feministisk og etnisk litteratur. Holt vil også inngå i en gruppe som skal ta for seg pensumet i amerikansk litteratur og kultur.

Han har selv skrevet «noir» – romanen «The Killing of Strangers» fra 2006. Han har også skrevet flere vellykkede skuespill, hvorav den mest kjente er «Rickey», historien om vennskapet mellom baseball-guru Branch Rickey og Jackie Robinson. Holt har også erfaring med filmmanuskripter. Hans PhD-avhandling omhandler den kjente filmregissøren Sam Peckinpah, som han også ble personlig kjent med.

Disputas Stephanie Hazel Wold

Stephanie Hazel Wold disputerte for Ph.D.-graden tirsdag 20. juni med avhandlingen » INGlish English. The progressive construction in learner narratives

 

bilde-s-wold

Komiteen besto av professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark og Professor Thomas Egan, University of York. Leder av komiteen var førsteamanuensis Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var professor Dagmar Haumann, institutt for fremmedspråk

 

Disputas 7. april Karl Jonas Kurlberg

Karl Jonas Kulberg disputerte fredag 7. april med avhandlingen: «The Rebirth of Christendom. The Moot (1938 – 1947) as a Modernist Revitalisation Movement.»

karl-jonas-kurlberg

Opponenter var Professor Stefan Collini, University of Cambridge og Senior Lecturer Susan Hobson, Queen Mary University of London. Komiteens leder var førsteamanuensis Laura Miles ved IF og professor Randi Koppen ledet disputasen.

Pressemelding

Next page →
← Previous page