About Ase JohnsenView all posts by Ase Johnsen

Allmøte om MittUiB og Digitalt innhold/Læringsressurser

Tema på allmøte i dag var digitale undervisningsformer og først fikk vi en gjennomgang av kurset Undervisning på nett som Daniel Nygård har laget for UiB videre,

og deretter viste Mihaela Kvamme hvordan Nettspansk har bygget opp kurset Kompetanse for kvalitet, Spansk I i moduler på Mitt UiB.

 

 

Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

Fakultetskonferansen på Vatnahalsen

Ledergruppen var på fakultetskonferansen i fine vinteromgivelser på Vatnahalsen Hotell 21.-22. februar.

Tema for konferansen var som følger:

Tema 1: Fakultetsstyret, fakultetsledelse, instituttledelse – Rolleforståelse

Tema 2: Bruk av ressurs- og arbeidstidsregnskaper ved HF

Tema 3: Forskerutdanning og fakultetsvise programmer

Tema 4: Studiegjennomføring og frafall

Under den siste temabolken hadde fakultetet invitert Ingunn Lunde til å holde et innlegg om omleggingen de gjør på ett av russiskemnene. Mer studentaktive læringsformer fører forhåpentligvis til bedre gjennomføring.

Russiskmiljøet har vunnet Spurvugleprisen og fått midler fra Norgesuniversitetet for utvikling av det nye undervisningsopplegget på emnet Rus112.

Japanskprofessor i Klassekampen

Harry Solvang hadde i romjula en kronikk på trykk i Klassekampen om den japanske statsministerens ulike strategier for å myke opp paragraf 9 i den japanske grunnloven. Paragrafen innebærer per dags dato at Japan frasier seg retten ikke bare til å føre krig, men også til å ha militære styrker overhodet.

Hele artikkelen kan leses via denne lenken: Utvidet selvforsvar

Juleavslutning på IF

Jula ble i år, som i fjor, behørig feiret med korsang, koldtbord, kviss og kollegialt samvær på instituttets julefest den 14.12.

 

Disputerte med avhandling om personpeking på japansk og engelsk

Fredag 15.12 var det duket for både prøveforelesning og disputas for Benedicte Mosby Irgens.

Tittelen på avhandlingen lyder Person Deixis in Japanese and English – a Contrastive Functional Analysis og utforsker og sammenligner personpeking, altså former for «du» og «jeg» på engelsk og japansk.

Komiteen bestod av 1. opponent professor Andrew Chesterman (nr. 2 fra høyre) og 2. opponent seniorlektor Riikka Länsisalmi (ikke tilstede da bildet ble tatt) fra Universitetet i Helsinki, samt leder av komiteen professor Yasuko Nagano-Madsen (nr. 1 fra høyre) fra Universitetet i Göteborg. På bildet fins også doktoren sjøl og veilederne Lars Larm, Lunds Universitet (nr.1 fra venstre) og  Kjersti Fløttum.

Førsteamanuensis Kjetil Berg Henjum ledet disputasen.

 

IF-nytt gratulerer Benedicte med doktorgraden og vel overstått disputas og prøveforelesning.

 

Pressemelding

Studieadministrasjon på førjulsseminar

Fredag 15.12 kunne studieadministrasjonen ved instituttet nyte en arbeidsdag i eventyrlige omgivelser på Askøy da studieleder Silje inviterte hjem til seg selv på førjulsseminar på Ask. På programmet stod diverse større diskusjonssaker av studieadministrativ art, så vel som «walk and talk» i solskinnet og en visitt til det uforlignelige Bakstehuset hvor lunsjen ble fortært.

En fornøyd gjeng kontorister har funnet en av Askøys mange perler. Ikke på vilkår skulle de vende tomhendt hjem.

 

 Bakermester og bakerdreng

Gruppa får kurs i studieadministrativ engelsk.

Disputas på Sorbonne

Kjersti Fløttum var medlem i en seks-persons jury ved en habilitation-disputas (HDR – habilitation à diriger des recherches) ved Sorbonne mandag 4. desember.

Dette er en disputas som gjerne baseres  på 10 års arbeid etter den vanlige doktorgraden. Kandidaten, Grégory Furmaniak, er ekspert på blant annet vitenskapelig diskurs og modalitet.

Seansen varte i 4 timer, med «opposisjon» fra alle de seks jurymedlemmene.

Bildet er tatt i borggården til Sorbonne foran statuen av Louis Pasteur.

Japanskprofessor i BT

Professor i japansk, Harry Solvang, skriver i Bergens Tidende søndag 19.11, om hvorfor Japans statsminister Shinzō Abe har valgt å skrive ut nyvalg, til tross for at regjeringen hans allerede har et behagelig flertall.

Hele kronikken kan leses her.

Japans statsminister Shinzo Abe, kan bli den lengstsittende statsministeren i Japans historie.

«Historien som slagmark»

Professor i russisk, Ingunn Lunde, skriver i Morgenbladet fredag 17. november om hundreårsjubileet for den russiske revolusjon, og hvordan dette vil bli feiret (eller snarere ikke feiret) i Russland.

Bildet er tatt fra en demonstrasjon i Petrograd, 1. mai 1917. 

 

Utdrag fra kronikken:

«Et sovjetisk ordtak sier at Russlands fortid er uforutsigelig. I dagens Russland er historien blitt en slagmark. For å forstå hvorfor, må vi ta et tilbakeblikk på hvordan historie- og minnespolitikken har utviklet seg fra perestrojka-årene på 1980-tallet til i dag».

Hele kronikken kan leses her.

Next page →