About Jan A. JohansenView all posts by Jan A. Johansen

En presentasjon av Solveig Helene Lygren – masterstudent og vitenskapelig assistent ved IF

lygrenjpg

Solveig Helene Lygren

Jeg har fra før en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra UiB, og har tatt første året av en master i oversettelse ved École Supérieur d’Interprètes et de Traducteurs, tilknyttet Sorbonne 3, i Paris. Nå fullfører jeg en mastergrad i fransk ved UiB, og skriver en masteroppgave om aldringstematikk i forfatterskapet til Michel Houellebecq.

Masterprosjektet mitt er tilknyttet forskningsprosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss» på IF, og det er på dette prosjektet at jeg er blitt ansatt som vitenskapelig assistent frem til 2020. Som vitenskapelig assistent skal jeg blant annet jobbe med korrekturlesing, innsamling og strukturering av bibliografisk materiale, nettsider, koordinering, kontakt mellom prosjektdeltakere og organisering av gjesteforelesninger m.m.

Tidligere har jeg blant annet vært kulturleder for Studentersamfunnet i Bergen og jobbet frilans med korrekturlesing for forlag. Ved siden av studier og arbeid som vitenskapelig assistent jobber jeg nå som oversetter og tekster på TV 2.

 

Solveig Helene Lygren

 

 

Miniseminar om Øst-asiatiske studier

miniseminar

I forbindelse med arbeidet med det nye BA-programmet i Øst-asiatiske studier arrangerte IF et miniseminar på fredag med gjester fra kinesisk- og japanskfaget fra IKOS ved UiO.

 

 

Avslutningssamling for Lise Tønjum

 Adm. sjef Arve Kjell Uthaug takker Lise Tønjum for god innsats ved IF.

avslutning-lise

Folk fra  IF og LLE var samlet da Lise Tønjum ble takket av fra sin stilling som EVU-konsulent ved de to instituttene. Lise begynte ved instituttene i august 2014 og mandag 8. mai skal hun begynne i  ny stilling ved Høgskolen på Vestlandet, hvor også EVU er blant arbeidsoppgavene.

Avslutningssamling for Marit Hjelle

avslutning-marit-hjelleInstitutt for fremmedspråk holdt avslutningssamling for Marit Hjelle, som nå er gått av med pensjon, torsdag 27. april. Marit har hele 42 år lang fartstid ved UiB og var først ansatt ved Romansk institutt og siden 2007 ved IF.

underholdning-ii

Sangere og musikere som underholdt på samlingen: Fra v. Margje Post, Brita Bryn, Ingunn Lunde og Benedikte Vardøy, alle IF.

Disputas Even Sandvik Underlid

cof

Even Sandvik Underlid disputerte fredag 28. april med avhandlingen: «Cuba fue diferente. El derrumbe del socialismo euro-sovietico visto desde el Partido Comunista de Cuba (1989 de 1992 y 2013)».

komiteen-even-u

Komiteen besto av professor Antoni Kapcia, University of Nottingham og førsteamanuensis Steinar Sæther, Universitetet i Oslo. Leder av komiteen var førsteamanuensis Synnøve Ones Rosales, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var amanuensis Jon Askeland, institutt for fremmedspråk

 Pressemelding

Disputas 7. april Karl Jonas Kurlberg

Karl Jonas Kulberg disputerte fredag 7. april med avhandlingen: «The Rebirth of Christendom. The Moot (1938 – 1947) as a Modernist Revitalisation Movement.»

karl-jonas-kurlberg

Opponenter var Professor Stefan Collini, University of Cambridge og Senior Lecturer Susan Hobson, Queen Mary University of London. Komiteens leder var førsteamanuensis Laura Miles ved IF og professor Randi Koppen ledet disputasen.

Pressemelding

Seminar for Helge Vidar Holm på hans 70-års dag.

helge-vidar

Faglege foredrag, varme ord og gåver, song og trekkspelmusikk. Gode kollegar og vener gjorde stas på Helge Vidar Holm med eit eige seminar på syttiårsdagen hans 5. april. Den engasjerte og allsidige franskprofessoren frå Bergen såg ut til å setja pris på å bli feira av noverande og tidlegare kollegar, studentar og gjester. Frå Kamerun deltok Alexis Bélibi (t.h. på biletet), som Helge har hatt eit langvarig og utbytterikt samarbeid med.

Arve Kjell Uthaug

 

Li Long – gjesteforsker på kinesiskfaget

long-li

Dr. Li Long is a guest researcher of Chinese program at the Department of Foreign Languages, University of Bergen. In 2009, she earned her PhD in Pedagogy from Southwest University in China, with a thesis titled The Research on the Relationship of Primary School and Local Community inTibetan Area. In 2008, she was a visiting scholar at the Culture Institute of South Pacific Island of Taitung University in Taiwan.

From 2009 to 2010, she worked as a lecturer in the School of International Education at Chongqing University in China. Her students came from more than 40 countries and areas. From 2010 to 2016, she first worked in the Pisa Confucius Institute in Italy and then as an associate professor in the School of International Education at Chongqing University. She taught Chinese to international students and specialized course to bachelor candidates and master candidates whosemajor is teaching Chinese to Speakers of Other Languages. Her publications and programs focus on the cross culture education. Now, herresearch interests are Chinese language pedagogy and higher education inNorway. Her office is in HF 315B. Welcome.

Li Long

 

Studentsymposium ved NHH

Kjersti Fløttum ved IF var invitert til å holde innlegg

20170323-nhh-symposium

Under NHH-symposiet 2017, som er en stor studentdreven konferanse for arbeidslivet, var Kjersti Fløttum invitert til sesjonen «Rethinking education». Hun deltok der i samtale med statsråd T Røe Isaksen, Svein Oppegaard, NHO, student Margit Abel Grape, og debattleder Christine Komre. Samtalen fant sted etter at studentene hadde presentert «Studentenes perspektivmelding», skrevet av en gruppe studenter fra flere høyskoler og universiteter. Et hovedbudskap i meldingen var at kunnskaps-Norge må bli tøffere, mer åpent og mer fleksibelt.

Kjersti Fløttum

Minister Thorbjørn Røe Isaksen orienterer om humaniorameldingen

Minister Thorbjørn Røe Isaksen orienterer om humaniorameldingen

minister-thorbjorn-roe-isaksen

I morgon legg regjeringa Humaniorameldinga fram for Stortinget. Statsråden har allereie presentert ein del av innhaldet i meldinga, og På Høyden har laga ei lita oppsummering, der det òg er fletta inn nokre kommentarar frå dekanen vår:

http://pahoyden.no/2017/03/les-hovedpunktene-i-humaniora-meldingen-her

Vi får sjå kva som kjem ut av det heile, men eg trur det er grunn til ein viss optimisme på vegner av dei humanistiske faga generelt og framandspråka spesielt. Fireårig bachelor i einskilde fag, fleire praksisprogram og prioritering av lærarutdanninga er eksempel på tiltak som kan få mykje å seia for oss. Vi veit ikkje korleis det vil gå med spørsmålet om å få heva finansieringskategorien (dvs. støttesummen UiB får pr. student) for enkelte av språkfaga, men spørsmålet er i alle fall oppe til vurdering.

Arve Kjell Uthaug

 

 

Next page →
← Previous page