Month: oktober 2019


Benedicte Irgens deltok på Asianettverkets seminarserie

Torsdag 10. oktober deltok Benedicte Irgens på Asianettverkets seminarserie, der temaet denne gang var det japanske keiserskiftet.

Den andre fagpersonen var Dick Stegewerns ved UiO, og moderator var professor emeritus og sinolog Harald Bøckmann.Filmklipp fra den første seremonien i mai ble vist og forklart, og hver av de to deltagerne innledet. Deretter var det samtaler om diverse temaer knyttet til denne historiske hendelsen og monarkiets posisjon i Japan både før og nå, samt spørsmål fra salen.

Onsdag 16. oktober fikk japanskfaget besøk av professor Sasaki Takahiro ved Keio Institute of Oriental Classics, der det forskes på eldre japanskproduserte bøker.

Sasaki foreleste på japansk om såkalte wahon (se bildet), og deres likhet til moderne japanske tegneserier, og hadde med seg en rekke eksemplarer som publikum kunne ta i

nærmere øyensyn. Foredraget ble oversatt underveis av Benedicte Irgens.

Besøket til Norden og UiB var finansiert av Nagoya Universitet, og på bildet ser vi Hata Yuki fra Nagoya U., som var med på planlegging og gjennomføring av reisen.

 

Ny postdoktor i italiensk språk: Alessandro Carlucci

Alessandro Carlucci obtained his first degree from the University of Siena and holds a PhD from the University of London. He has taught at several Italian and British institutions, including the University of Exeter and the University of Oxford. From 2017 to 2019 he worked as a Research Associate on the Creative Multilingualism project at the Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford.

His research focuses on the history of the Italian language, language contact, multilingualism, translation, sociolinguistics and the history of linguistic ideas. He also works on Italian cultural and intellectual history. His articles have appeared in journals such as Language Sciences, Cahiers Ferdinand de Saussure, Rivista italiana di dialettologia, Zeitschrift für romanische Philologie, Lingua nostra, Belfagor, Studi storici, Journal of Romance Studies and Modern Language Review. He is the author of The Impact of the English Language in Italy: Linguistic Outcomes and Political Implications (Lincom, 2018) and Gramsci and Languages: Unification, Diversity, Hegemony (Brill, 2013; Haymarket, 2015), which was awarded the Giuseppe Sormani International Prize (2017).

During his time as a Postdoctoral Research Fellow at the University of Bergen (2019-2023) he will be studying the impact that contact with other languages has had on the historical development of the Italian language, from its earliest stages to the present.