Ny stipendiat i engelsk lingvistikk, Jalaludeen Ibrahim

Jalaludeen Ibrahim fra Nigeria begynner snart som ny PhD-kandidat i engelsk lingvistikk ved IF. Han har en bachelorgrad fra Usmanu Danfodiyo  University Sokoto, Nigeria og tok sin mastergrad i engelsk ved The University of Manchester, England. Han har nettopp avsluttet ett semester som Lecturer II ved the Department of European Languages, Federal University Birnin-kebbi, i Nigeria. Hans forskningsinteresser spenner over sosiolingvistikk, diskursanalyse og engelske variasjoner.

 

Jalaludeens prosjekt ved IF har tittelen «Quotative System of Contemporary Nigerian English” og hovedveileder er Dagmar Haumann. Prosjektet ser på hvordan dagens brukere av nigeriansk engelsk (NE) gjenskaper sin egen og andres talemåte i narrative diskurser og fri samtale, spesielt med henblikk på tilegning og spredning av «ofte siterte» engelske ord og uttrykk (quotatives). Følgene ord står i spesiell fokus: «be like”, “say”, “go”, “think”, “tell”, “be all”, “be all+like” og “zero.” Denne studien undersøker hvordan valget av «ofte siterte» ord er bestemt av både lingvistiske og ekstra-lingvistiske faktorer.

 

Jalaludeen Ibrahim