Irina Tiurikova -ny PhD i engelsk fagdidaktikk

Irina Tiurikova er fra Arkhangelsk (Russland), hvor hun studerte fremmedspråk (fransk og engelsk) og kulturer ved Pomor Stats Universitet. Hun har lisensiat i sosialfilosofi og har mer enn 10 års erfaring med forskning og undervisning i multikulturalisme som politiske praktisk og pedagogisk tilnærming. Hun har deltatt i  flere prosjekter relatert til dette emnet.

Fra mai 2018 er hun PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.

 

Irina Tiurikova