Nye folk ved IF: Ph.D-kandidat André Storto

André Storto

 

André Storto har en mastergrad i anvendt lingvistikk fra Universitetet i Campinas, Brazil. Han snakker flere språk og har mer enn 25 års erfaring med undervisning i engelsk som fremmedspråk i flere land.

Hans forskningsinteresser spenner over multispråklig kreativitet, digialt formidlet kommunikasjon, remix studier, nåtidens mobiliteter og de nye trender i språklæring og –praksis sett i forhold til disse fenomenene. Fra høsten 2018 er han  PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.