Presentasjoner av nyansatte ved IF

Mange nye har begynt ved IF i de siste uker og vi vil forsøke å presentere dem i bloggen.

Først ute er Kristin Utne, som er tilsatt i 50% stilling på engelsk fagdidaktikk.

Kristin Utne skal i høstsemesteret 2018 undervise i engelsk fagdidaktikk i en deltidsstilling ved IF. Hun er ellers lærer ved Knarvik vgs. med fagene engelsk, norsk, tysk og samfunnsfag. Hun har undervist siden 1993.

Utne fullførte sin mastergrad i engelsk litteratur i 1995. Hun har foreløpig ikke en lang akademisk karriere bak seg, men var assistentlærer i fonetikk mens hun holdt på med mastergraden. I samme periode studerte hun i ett semester ved “University of East Anglia» i Norwich, hvor hun ble spesielt interessert i sosiolingvistikk og pragmatikk.

Kristin Utne har også undervist i engelsk fagdidaktikk ved UiB tidligere, i tiden 2000 til 2002.