Month: august 2018


Ny post. doc. ved IF: Eirik Hovden

Denne gang er det ny post.doc. på arabiskfaget, Eirik Hovden, som presenteres:

 

Etter den arabiske våren har sekularitet (ʿalmāniyya) blitt mye diskutert blant intellektuelle og aktivister i den arabiske verden, delvis på nye og overraskende måter. Mitt nye postdoktorprosjekt på IF handler om kartlegge ulike oversettelser, uttrykk, og fremstillinger av sekularitet i arabiske sosiale media og da først og fremst argumentasjon og retorikk for sekularitet. Videre ønsker jeg å se på hvordan ”egen” historisk erfaring blir brukt når sekularitet blir forsøkt forklart og definert. Jeg har tidligere jobbet med jemenittisk islamsk lov, middelalderhistorie og historiografi derfor vil den jemenittiske konteksten være et utgangspunkt. Selv om jeg er ny på IF, så kjenner jeg arabiskfaget og de som jobber der godt fra før og jeg studerte selv arabisk ved UiB. Høsten 2018 underviser jeg på ARA112 og ARA211.

 

                 .

      Post.doc. Eirik Hovden

 

Kort CV:

Fra juli 2018 – Institutt for fremmedspråk, UiB.  2016-2018  HERA-prosjektet , Islamsk lov om styresett, AHKR, UiB.  2012-2016 – Jemenittisk middelalderhistorie, komparativ middelalderhistorie og historiografi, og historisk antropologi fra Wien. (www.viscom.ac.at).  2007-2011 Stipendiat, AHKR, Islamsk lov og religiøse stiftelser (waqf) i Jemen.  2006-2007,assistent på Nil-forskningsprogrammet på Senter for Utviklingsstudier, UiB.

Før dette har Hovden tatt en mastergrad ved interdisiplinært masterprogram i vannstudier og en  Cand. mag. fra UiB med geografi, sosialantropologi og arabisk (t.o.m. ARA301)

Nye folk ved IF: Ph.D-kandidat André Storto

André Storto

 

André Storto har en mastergrad i anvendt lingvistikk fra Universitetet i Campinas, Brazil. Han snakker flere språk og har mer enn 25 års erfaring med undervisning i engelsk som fremmedspråk i flere land.

Hans forskningsinteresser spenner over multispråklig kreativitet, digialt formidlet kommunikasjon, remix studier, nåtidens mobiliteter og de nye trender i språklæring og –praksis sett i forhold til disse fenomenene. Fra høsten 2018 er han  PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.

 

Nye ansatte ved IF

I presentasjonen av nye ansatte ved IF har vi nå kommet til post.doc. i russisk, Irina Anisimova

 

Irina Anisimova vokste opp i Saratov i Russland og studerte amerikansk litteratur og engelsk ved Saratov Stats Universitet. Hun tok dr.grad i russisk litteratur ved universitetet i Pittsburg og har også en PhD i komparativ litteratur (med hovedvekt på afro-amerikansk litteratur) fra Universitety  of South-Carolina. Etter at hun var ferdig ved universitetet i Pittsburg, har hun hatt post.doc.-stillinger ved Miami University, Ohio og  Florida State University. Ved UiB/IF vil hun gå inn som post.doc på prosjektet “Cultural Policies and Practices in Contemporary Russia.”

Hun arbeider for tiden med en monografi med foreløpig tittel “Power and Subversion: Russian Culture in Transition» og har også publisert artikler i The Comparatist, Canadian Slavonic Papers, Studies in Russian and Soviet Cinema og Slavic and East European Journal. Anisimova er fast bidragsyter til on line-tidsskriftet KinoKultura, som har post-Sovjetisk kino som tema.

 

Boklansering 24. august: «Metacognition in Language Learning and Teaching.»

Boken «Metacognition in Language Learning and Teaching» redigert av Åsta Haukås, Camilla Bjørke og Magne Dypedahl lanseres ved IF fredag 24. august.

Boken  er et resultat av virksomheten i forskergruppen «Strategiar for språkkompetanse»

 

Presentasjoner av nyansatte ved IF

Mange nye har begynt ved IF i de siste uker og vi vil forsøke å presentere dem i bloggen.

Først ute er Kristin Utne, som er tilsatt i 50% stilling på engelsk fagdidaktikk.

Kristin Utne skal i høstsemesteret 2018 undervise i engelsk fagdidaktikk i en deltidsstilling ved IF. Hun er ellers lærer ved Knarvik vgs. med fagene engelsk, norsk, tysk og samfunnsfag. Hun har undervist siden 1993.

Utne fullførte sin mastergrad i engelsk litteratur i 1995. Hun har foreløpig ikke en lang akademisk karriere bak seg, men var assistentlærer i fonetikk mens hun holdt på med mastergraden. I samme periode studerte hun i ett semester ved “University of East Anglia» i Norwich, hvor hun ble spesielt interessert i sosiolingvistikk og pragmatikk.

Kristin Utne har også undervist i engelsk fagdidaktikk ved UiB tidligere, i tiden 2000 til 2002.

Nye bøker fra IF-forskere. Denne gangen Kjetil Berg Henjum, Reidar Veland og Miguel Quesada Pacheco

 

Kjetil Berg Henjum: Registriererei, Forscherei und Hypothetisiererei

 

 

Reidar Veland: Moderne italiensk grammatikk

 

 

 

Miguel Angel Quesada Pacheco: Gramática boruca.