Month: juni 2018


Aud Solbjørg Skulstad kritisk til dannelsesaspektet i nye læreplaner

Aud Solbjørg Skulstad

 

Høsten 2020 blir det innført nye læreplaner i skolen. Som ledd i læreplanarbeidet ble Kunnskapsdepartementets endelige versjon av kjerneelementer presentert 4. juni 2018.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/engelsk–oppsummering-av-innspill/ 

Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. De utgjør grunnlaget for de nye læreplanene og angir retningen for utviklingen av dem. I en artikkel i «Klassekampen» 18. juni 2018 uttrykker Aud Solbjørg Skulstad, professor i engelsk fagdidaktikk ved IF, bekymring for danningsaspektet ved engelskfaget basert på de nye kjerneelementene. I artikkelen får hun støtte av Kristin Bech, førsteamanuensis i engelsk ved UiO og tidligere doktorgradsstudent ved UiB.

 

Aud Solbjørg

 

Lenke til artikkel i  klassekampen