Interkulturelt prosjekt ved tyskfaget

 

De deltagende studentene var tydeligvis sterkt involvert i prosjektet

 

I det akademiske året 2017/2018 har DAAD-språkassistenten Jana Scheurer gjennomført et prosjekt som har som mål at studenter skal få både praktisk erfaring og muligheten til å bli bedre kjent med en fremmed kultur. Prosjektet er inspirert av og ble gjennomført i samarbeid med den tyske organisasjonen Europa macht Schule e.V. og ble støttet av DAAD-lektoren Veronika Hamann og Åsta Haukås. «Europa møter skolen», som det kunne hete på norsk, har alleredeorganisert mer enn 1500 studentprosjekter i Tyskland.  Tyskfaget ved Institutt for fremmedspråk tilpasset programmet til et tysk-norsk opplegg. I de siste to semestrene gjennomførte seks norske studenter sammen med tyske utvekslingsstudenter prosjekter i tyskklasser på videregående skoler i Bergen. Prosjektene handlet blant annet om tyske reisemål og om språklige og kulturelleforskjeller mellom Nord- og Sør-Tyskland. Programmet satte i gang en dialog på tvers av kulturer, bød på muligheter å forbedre språkkunnskaper og åpnet nye perspektiver for både studenter og elever. Utover det ble samarbeidet styrket mellom lokale skoler og universitetet og ga elevene et inntrykk av  studentlivet. På grunn av positive tilbakemeldinger fra både prosjektklassene og studentene, skal programmet fortsettes i høstsemestret og vi håper at vi kan motivere flere studenter til å engasjere seg

 

 

 

 

 

 

Tre av deltagerne