Month: mai 2018


Interkulturelt prosjekt ved tyskfaget

 

De deltagende studentene var tydeligvis sterkt involvert i prosjektet

 

I det akademiske året 2017/2018 har DAAD-språkassistenten Jana Scheurer gjennomført et prosjekt som har som mål at studenter skal få både praktisk erfaring og muligheten til å bli bedre kjent med en fremmed kultur. Prosjektet er inspirert av og ble gjennomført i samarbeid med den tyske organisasjonen Europa macht Schule e.V. og ble støttet av DAAD-lektoren Veronika Hamann og Åsta Haukås. «Europa møter skolen», som det kunne hete på norsk, har alleredeorganisert mer enn 1500 studentprosjekter i Tyskland.  Tyskfaget ved Institutt for fremmedspråk tilpasset programmet til et tysk-norsk opplegg. I de siste to semestrene gjennomførte seks norske studenter sammen med tyske utvekslingsstudenter prosjekter i tyskklasser på videregående skoler i Bergen. Prosjektene handlet blant annet om tyske reisemål og om språklige og kulturelleforskjeller mellom Nord- og Sør-Tyskland. Programmet satte i gang en dialog på tvers av kulturer, bød på muligheter å forbedre språkkunnskaper og åpnet nye perspektiver for både studenter og elever. Utover det ble samarbeidet styrket mellom lokale skoler og universitetet og ga elevene et inntrykk av  studentlivet. På grunn av positive tilbakemeldinger fra både prosjektklassene og studentene, skal programmet fortsettes i høstsemestret og vi håper at vi kan motivere flere studenter til å engasjere seg

 

 

 

 

 

 

Tre av deltagerne

Gjesteforeleser og veileder for Ph.D.-kandidat Yang Yang, FENG Xuefeng, besøkte IF i april og mai.

Fra en av forelesningene

 

Guest Lecture and Seminar by Prof. Feng from Wuhan University, China

Funded by Chinese Ministry of Education and accompanied by YANG Yang, former guest researcher at IF, Prof. FENG Xuefeng from Wu han University visited IF from 17th April to 14th May. The main purpose of Prof. Feng’s visit was to complete joint supervision of Yang’s PhD project.

UiB Chinese students were lucky to have a guest lecture (pic-1) given by Prof. Feng, the winner of President’s Award for Excellent Teaching of Wuhan University and the top winner of the Ten Most Popular Teachers in China, voted by audiences of an Chinese TV program entitled “An Awesome Teacher”. The guest lecturer her given (Title: Those Newly Emerging Cute Punctuations in Chinese Online Communication) was so well received that the ensuing dialogue over Wechat (Chinese twitter) between students and Prof. Feng lasted very late in evening on the day. Prof Feng said it was terrific to ‘harvest’such a big number of Norwegian fans (pic-2).

Prof. Feng also gave a seminar talk for local Chinese teachers on 4th May and the seminar title was ‘What Does the ‘New Great Four Inventions’ Bring to Today’s Chinese Language Practice’ . The seminar attracted teachers from Bergen Confucius Institute and local schools (Pic-3). Prof. Feng’s argument that, due to the technological advancement and increasing popularization of palmtop electronic device such as smart phone, Chinese language has been under transformed into a ‘New Version of Chinese’ triggered a heated discussion among participants. Apart from his academic activities in Bergen, Prof. Feng also conducted another two seminars at invitation by Confucius Institutes at Georg-August-Universität Göttingen in Germany on 8th May and Eötvös Loránd Tudományegyetem in Hungary on 11th May. (Prepared by Shouhui ZHAO)

 

Professor FENG Xuefeng holder forelesning

Tre deltagere fra IF på internasjonal konferanse om flerspråklighet i utdanningen

Tre deltagere fra IF, fra v: Åsta Haukås, ny stipendiat Irina Tiurikova og lektorstudent Henning Holst.

 

Den første uken i mai arrangerte Universitetet i Oslo og The Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (Multiling) en stor

internasjonal konferanse om flerspråklighet i utdanningen. Over 200 deltakere fra hele verden presenterte egen forskning og drøftet hvordan

flerspråklighet i større grad kan bli en ressurs for den enkelte og for samfunnet generelt. Fra Institutt for fremmedspråk deltok professor Åsta

Haukås, PhD-student Irina Tiurikova og masterstudent Henning Holst.Haukås og Tiurikova presenterte det nye forskningsprosjektet sitt om

utvikling av elevers flerspråklige og interkulturelle identitet, mens lektorstudent Henning Holst presenterte funn fra egen masteroppgave. Det

er høy kvalitet på forskningen til mange av masterstudentene på IF, og Holsts deltakelse på denne konferansen er et godt eksempel på hvordan

masterstudenters forskning kan nå ut til flere.

 

Åsta Haukås

 

 

 

 

 

 

Kjersti Fløttum med keynote på konferanse i Taipei, Taiwan

Fra konferansen. Kjersti Fløttum nr. 5 fra venstre

Kjersti Fløttum var invitert til “International Conference on English Education”, 28.-29.april 2018, ved Shih Chien University, i Taipei, Taiwan, hvor hun holdt en keynote under tittelen “Narrative analysis of discourse of environmental and climate change”. Det var to intense konferansedager, som også inneholdt en paneldiskusjon (“Revolution and innovation”) med de to andre inviterte foreleserne, professor Laurence Anthony (Waseda University, Tokyo) og professor Joseph Lo Bianco (Melbourne University), i tillegg til en åpen spørretime for alle interesserte PhDer og ansatte.
Etter konferansen fikk Fløttum en flott sightseeing-dag med tre engasjerte studenter som guider, blant annet til National Palace Museum, til toppen av Tapei 101 (verdens høyeste bygning 2004-11, pris for energi/miljø-design) og til en tradisjonsrik dumplingrestaurant.

Taipei Palace Museum