Lingclim er valgt ut som 1 av 4 prosjekter til å bli presentert som case i Forskningsrådets årsrapport 2017

Se lenken på side 53

NFR skriver bl.a: På s. 53 (i klima og miljø-kapitelet) har vi fått inn en boks om resultater fra Fløttums prosjekt. Det er ett av fire prosjekter som er brukt som case i rapporten.

De har skrevet et godt popvit. sammendrag i Prosjektbanken, som jeg i hovedsak kunne basere teksten på.