Margrete Dyvik Cardona på spanskfaget har fått post.doc.-stilling

Margrete Dyvik Cardona

 

Margrete Dyvik Cardona er blitt tildelt postdoktorstipend for prosjektet Framing, agenda-setting og meksikanske migranter til USA. Stereotypier i mottagerlandets aviser.

I dette prosjektet skal hun gjøre en komparativ analyse av lingvistiske mønstre i amerikanske og meksikanske avisers omtale av meksikanske migranter til USA. Hensikten er å oppnå en innsikt i hvorvidt migrantene blir fremstilt på en måte som kan være til hinder for integrering. Lingvistiske mønstre i en større tekst kan avsløre ideologiske synsvinkler.

Selve analysen vil innebære en undersøkelse av hva slags konstruksjoner ordene migrant/migrante og deres mest frekvente synonymer opptrer i: hvilke adjektiver som modifiserer ordet, og hvilke ord som er hode når migrant er utfylling. Videre skal hun registrere hvilken semantisk rolle migrant-frasen har i verbets argumentstruktur, dvs. om den for eksempel peker på den som utfører handlingen, eller den som blir utsatt for en handling. En slik frekvensanalyse vil kunne vise hvilke aktiviteter migrantene blir fremstilt som å oftest ta del i, og hvorvidt de blir ansett som aktive eller passive deltagere. Et eksempel er dette, tatt fra New York Times: «… undocumented migrants who attempted to cross illicitly…»

Hypotesen er at sammenligningen av meksikanske og amerikanske aviser vil avsløre en forskjell i omtalen av meksikanske migranter som viser at de amerikanske avisene skildrer dem på en negativ eller ensidig måte, noe som han være til hinder for integrering. Hypotesen er begrunnet av at USA, mottagerlandet, representerer en annen kultur enn de meksikanske migrantene, at amerikanske aviser dermed beskriver dem ”utenfra”, og har en annen motivasjon for å rapportere om dem enn aviser fra migrantenes eget land. Den er også konstruert på bakgrunn av observasjoner av den nylige konservative vridningen i amerikansk politikk.

Prosjektet bygger på antagelsen om at en humanistisk tilnærming til slike samfunnsproblemer er avgjørende hvis man skal forstå og løse dem.