Besøk fra Hokkaido University of Education

Japanskfaget hadde i uke 11 besøk av Junichiro Koji fra Hokkaido University of Education. Dette universitetet er ett av fagets mange samarbeidsuniversiteter i Japan. I inneværende studieår har fire japanskstudenter hatt sitt utvekslingsopphold ved dette universitetet, mens like mange studenter har kommet andre veien.

Junichiro Koji spesialiserer seg i sammenlignende politikk, og hadde i løpet av dagene han oppholdt seg i Bergen samtaler med ansvarlige for byens flyktning – og ungdomspolitikk. Ved UiB hadde han samtaler med Studieadministrativ avdeling og med fagmiljøet på japanskfaget. Faget benyttet anledningen til å invitere Koji til å holde en gjesteforelesning. Med nåværende japanskstudenter og japanske innvekslingsstudenter som publikum holdt Koji en meget interessant forelesning om befolkningsutviklingen i Japan.

 

Her ser vi fra venstre: Harry Solvang,   Benedicte Irgens og Junichiro Koji