Allmøte om MittUiB og Digitalt innhold/Læringsressurser

Tema på allmøte i dag var digitale undervisningsformer og først fikk vi en gjennomgang av kurset Undervisning på nett som Daniel Nygård har laget for UiB videre,

og deretter viste Mihaela Kvamme hvordan Nettspansk har bygget opp kurset Kompetanse for kvalitet, Spansk I i moduler på Mitt UiB.