Month: mars 2018


Besøk fra Hokkaido University of Education

Japanskfaget hadde i uke 11 besøk av Junichiro Koji fra Hokkaido University of Education. Dette universitetet er ett av fagets mange samarbeidsuniversiteter i Japan. I inneværende studieår har fire japanskstudenter hatt sitt utvekslingsopphold ved dette universitetet, mens like mange studenter har kommet andre veien.

Junichiro Koji spesialiserer seg i sammenlignende politikk, og hadde i løpet av dagene han oppholdt seg i Bergen samtaler med ansvarlige for byens flyktning – og ungdomspolitikk. Ved UiB hadde han samtaler med Studieadministrativ avdeling og med fagmiljøet på japanskfaget. Faget benyttet anledningen til å invitere Koji til å holde en gjesteforelesning. Med nåværende japanskstudenter og japanske innvekslingsstudenter som publikum holdt Koji en meget interessant forelesning om befolkningsutviklingen i Japan.

 

Her ser vi fra venstre: Harry Solvang,   Benedicte Irgens og Junichiro Koji

 

Japanskspråklig talekonkurranse ved UiB i regi av Japans ambassade

Bilde I: Alle deltagerne med sine premier, samt dommerpanelet og en av sponsorene. Ambassadør Tauchi står helt til høyre på bildet.

 

Lørdag 10. mars arrangerte Japans ambassade en japanskspråklig talekonkurranse ved UiB. Konkurransen har vært holdt årlig i Oslo i mange år, men i år ble den for første gang lagt til Bergen.

Det var ti påmeldte i to kategorier: de som har lært japansk i maks ett og et halvt år og oppholdt seg i Japan i mindre enn et halvt år, og de som har lært og vært i Japan lengre enn dette.

Konkurrentene holdt både friske, morsomme og engasjerende taler, som spente fra Pokemon og fremmedord til laksesushi og LHBT. Litt sang og musikk var også med blant talene. Vinnerne i de to kategoriene er/var begge studenter ved UiB, og førstepremiene var blant annet t/r flybillett til Japan. I dommerpanelet satt to språkkyndige med undervisningserfaring, samt den japanske ambassadøren og konsulen i Bergen. Nærmere 50 personer hadde funnet veien til auditorium A for å høre på talene.

Her er lenke til ambassadens rapport fra konkurransen:

http://www.no.emb-japan.go.jp/itpr_nb/talekonkurranse_rapport2018.html

 

Bilde II: Vinneren av gruppe B, tidligere UiB-student Elizaveta Zyrenkova, holder sin engasjerte tale om «heito supiichi» (hatprat).

 

 

 

 

 

 

Allmøte om MittUiB og Digitalt innhold/Læringsressurser

Tema på allmøte i dag var digitale undervisningsformer og først fikk vi en gjennomgang av kurset Undervisning på nett som Daniel Nygård har laget for UiB videre,

og deretter viste Mihaela Kvamme hvordan Nettspansk har bygget opp kurset Kompetanse for kvalitet, Spansk I i moduler på Mitt UiB.

 

 

Torgeir Skorgen på tyskfaget fylte 50 år

 

Gode kolleger var med og markerte at Torgeir Skorgen på tyskfaget fylte 50 år i dag

 

 

Kjerneelementer i fremmedspråk – Innlegg ved Åsta Haukås

Åsta Haukås er med i en arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet for å utvikle hvilke kjerneelementer som skal være med i læreplanen for fremmedspråk.

Se innlegg hun har om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Professor Åsta Haukås forteller om kjerneelementene i fremmedspråk

IF representert på EVU-konferanse ved Universitetet i Agder

 

Foto: UiA

SPRÅKUTVIKLERE: Fra venstre: Instituttleder Tale M. Guldal ved UiA, instituttleder Åse Johnsen fra UiB, førstekonsulent Ingvild Nilssen fra UiB, professor Beate Lindemann fra UiT, dosent Francine Alice Germaine Girard Lomheim fra UiA, senioringeniør Mauricio Omar Cifuentes fra UiAs IT-avdeling, rådgiver Jelena Larsen fra UiT, universitetslektor Michaela Kvamme fra UiB og førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad fra UiA.

Utvikler nettundervisning i fremmedrpråk

Å undervise på nett er noe for seg selv. Utfordrende, men spennende. Det sier en gruppe faglærere i fremmedspråk fra universitetene i Tromsø, Bergen og Agder, samlet på UiA for å dele sine erfaringer

lenke til artiikkel

 

Av Jan Arve Olsen-UiA

Disputas Jutta Schloon – tysk litteratur

 

Jutta Schloon disputerte fredag 23. februar med av handlingen «Modernes Mittelalter. Mediävalismus im Werk Stefan Georges.  Foto: Guro Sandnes

 

Fra v: Kommisjonsleder Birger Solheim, disputasleder Torgeir Skorgen,  2. opponent Marie-Theres Federhofer, UiT Norges arktiske universitet, Jutta Schloon og 1. opponent Jürgen Egyptien, RWTH Aachen University. Foto: Guro Sandnes