Fakultetskonferansen på Vatnahalsen

Ledergruppen var på fakultetskonferansen i fine vinteromgivelser på Vatnahalsen Hotell 21.-22. februar.

Tema for konferansen var som følger:

Tema 1: Fakultetsstyret, fakultetsledelse, instituttledelse – Rolleforståelse

Tema 2: Bruk av ressurs- og arbeidstidsregnskaper ved HF

Tema 3: Forskerutdanning og fakultetsvise programmer

Tema 4: Studiegjennomføring og frafall

Under den siste temabolken hadde fakultetet invitert Ingunn Lunde til å holde et innlegg om omleggingen de gjør på ett av russiskemnene. Mer studentaktive læringsformer fører forhåpentligvis til bedre gjennomføring.

Russiskmiljøet har vunnet Spurvugleprisen og fått midler fra Norgesuniversitetet for utvikling av det nye undervisningsopplegget på emnet Rus112.