Ny bok om russisk språkkultur

I januar 2018 kom Ingunn Lundes bok Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh University Press). Boken tar utgangspunkt i begrepet sociolinguistic change og utforsker hvordan språkendring, språkdebatt og språkpolitikk i postsovjetisk tid reflekteres i samtidslitteraturen. ‘Litteraturen’ forstås her som både ‘fiksjon’ og ‘forfattere’. Det betyr at både eksplisitte responser (forfattere som ytrer seg om språksituasjonen i ulike sammenhenger) og implisitte responser (litterære diskursers metaspråklige dimensjon) studeres og sammenstilles. Boken har et dobbelt siktemål: å bidra til det empiriske studiet av litteraturens og forfatternes rolle i språkdebatten og å bidra til teoriutviklingen innenfor sosiolingvistikkens forskning på metaspråk (utsagn om språk).

 

 

 

Innhold

Acknowledgements

Note on transliteration and translations

Introduction: sociolinguistic change and the response of literature

Part I. Post-Soviet language culture

Chapter 1. Newspeak, counterspeak and linguistic memory

Chapter 2. Challenging the standard

Part II. Language, writers and fiction

Chapter 3. Languages and styles of post-Soviet Russian prose

Chapter 4. The literary norm

Part III. Writers on language: telling and showing

Chapter 5. Pisateli o iazyke: writers’ reflections on language

Chapter 6. Abanamat: reactions to the ban on profanity in art (2014)

Part IV. Language on display

Chapter 7. Confronting linguistic legacies: Evgenii Popov and Vladimir Sorokin

Chapter 8. Language, time and linguistic dystopia: Tat’iana Tolstaia and Evgenii Vodolazkin

Chapter 9. Language ideologies and society: Valerii Votrin and Mikhail Gigolashvili

Conclusion: Towards a theory of performative metalanguage

References

Index

 

Ingunn Lunde, Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh: Edinburgh University Press), 232 pp. ISNB: 9781474421560.