Month: februar 2018


Fakultetskonferansen på Vatnahalsen

Ledergruppen var på fakultetskonferansen i fine vinteromgivelser på Vatnahalsen Hotell 21.-22. februar.

Tema for konferansen var som følger:

Tema 1: Fakultetsstyret, fakultetsledelse, instituttledelse – Rolleforståelse

Tema 2: Bruk av ressurs- og arbeidstidsregnskaper ved HF

Tema 3: Forskerutdanning og fakultetsvise programmer

Tema 4: Studiegjennomføring og frafall

Under den siste temabolken hadde fakultetet invitert Ingunn Lunde til å holde et innlegg om omleggingen de gjør på ett av russiskemnene. Mer studentaktive læringsformer fører forhåpentligvis til bedre gjennomføring.

Russiskmiljøet har vunnet Spurvugleprisen og fått midler fra Norgesuniversitetet for utvikling av det nye undervisningsopplegget på emnet Rus112.

Kinesisk nyttårsfeiring ved IF 15. februar

Fra nyttårsfeiringen

According to Chinese lunar calendar, 2018 is the Year of Dog and the New Year falls on Feb 16th, which was the first day of the Spring Festival, and the New Year’s Eve (Feb 15th) is considered to be the most treasurable time for family reunion. To enable Chinese learners to have a taste of authentic Chinese culture, Dr. Long Li prepared over 70 Chinese dumplings plus Niangao Kake (symbolically meaning «to get higher in the forthcoming year») at home and brought them to the classes on New Year’s Eve. Students also learned to do paper cutting with Dr Long in morning and afternoon classes.  When Dr Long finished the evening online course at 19.00, she missed out on the grand celebrations and instant interactions from her family members and friends in China. In spite of that, she said that this was such a busy yet enjoyable and rewarding Chinese New Year’s Eve that she will never forget in life.

In other classes, students also learned a lot about the increasingly globalized Chinese traditional celebrations and everyone got a Hongbao (Red Packet) from teachers. At Jingjing’s Friday class, the class watched the TV Spring Festival Gala (a must for the New Year Eve) while enjoyed Chinese traditional foods Jingjing prepared at home. (p3: The students mimed China’s Youth Culture-Thumbs-up, which has taken Weibo (China’s Twitter) by storm). In another development, some Italian colleagues and Yangyang’s study fellows also attended another Chinese New Year celebration cum Yang Yang’s farewell party on 15th at the third floor meeting room (p4 and p5

Shouhui Zhao

 

 

Flere fra den vitenskapelige staben ved IF deltok i feiringen

 

 

Omtaler av japanskfaget i «På Høyden»

Fra Harry Solvang har vi fått følgene lenker med omtale av japanskfaget ved IF i På Høyden:

 

http://pahoyden.no/2018/02/desse-underviser-seksti-studentar

 

http://pahoyden.no/2018/02/fakultetet-har-ikkje-meir-pengar-til-japansk

http://pahoyden.no/debatt/2018/02/ingen-grunn-til-vente-med-japansk-master

Japanskstudentene har vist stor interesse og kommet med sine kommentarer:

http://pahoyden.no/2018/02/desse-underviser-seksti-studentar#disqus_thread

 

Benedicte Irgens med radioinnslag

I forbindelse med statsminister Erna Solbergs besøk i Japan i midten av februar, ble Benedicte Irgens invitert i studio på NRK Radio Nyhetsmorgen for å fortelle om japansk kultur og samfunn.

Intervjuet begynner ved 46:47 i lenken.

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32003218/14-02-2018#t=40m18s

 

 

Ny bok om russisk språkkultur

I januar 2018 kom Ingunn Lundes bok Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh University Press). Boken tar utgangspunkt i begrepet sociolinguistic change og utforsker hvordan språkendring, språkdebatt og språkpolitikk i postsovjetisk tid reflekteres i samtidslitteraturen. ‘Litteraturen’ forstås her som både ‘fiksjon’ og ‘forfattere’. Det betyr at både eksplisitte responser (forfattere som ytrer seg om språksituasjonen i ulike sammenhenger) og implisitte responser (litterære diskursers metaspråklige dimensjon) studeres og sammenstilles. Boken har et dobbelt siktemål: å bidra til det empiriske studiet av litteraturens og forfatternes rolle i språkdebatten og å bidra til teoriutviklingen innenfor sosiolingvistikkens forskning på metaspråk (utsagn om språk).

 

 

 

Innhold

Acknowledgements

Note on transliteration and translations

Introduction: sociolinguistic change and the response of literature

Part I. Post-Soviet language culture

Chapter 1. Newspeak, counterspeak and linguistic memory

Chapter 2. Challenging the standard

Part II. Language, writers and fiction

Chapter 3. Languages and styles of post-Soviet Russian prose

Chapter 4. The literary norm

Part III. Writers on language: telling and showing

Chapter 5. Pisateli o iazyke: writers’ reflections on language

Chapter 6. Abanamat: reactions to the ban on profanity in art (2014)

Part IV. Language on display

Chapter 7. Confronting linguistic legacies: Evgenii Popov and Vladimir Sorokin

Chapter 8. Language, time and linguistic dystopia: Tat’iana Tolstaia and Evgenii Vodolazkin

Chapter 9. Language ideologies and society: Valerii Votrin and Mikhail Gigolashvili

Conclusion: Towards a theory of performative metalanguage

References

Index

 

Ingunn Lunde, Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh: Edinburgh University Press), 232 pp. ISNB: 9781474421560.