Month: januar 2018


Ny bok om spansk lingvistikk

 

Ny bok i spansk lingvistikk.

 

10. januar i år kom Margrete Dyvik Cardona med boken ”Spansk syntaks for nordmenn, Ordklasser, fraser og setningstyper,” på Universitetsforlaget.

Den er et resultat av over ti år med undervisning og forskning innenfor både spansk og allmenn lingvistikk, og den trekker frem forskjeller og likheter mellom spansk og norsk frase- og setningsstruktur. Den vil bli brukt som pensumbok ved flere av emnene i spansk grammatikk.

Det er en grunnleggende innføring i spansk syntaks, spesielt innrettet mot norske studenter og andre nordmenn som jobber med spansk. Ordklasser og fraser blir beskrevet på en måte som forklarer deres rolle i setningsoppbygningen. Dessuten forklares sentrale temaer som adjektivets plassering, bruken av SER og ESTAR, objektspronomener (både plassering, form og funksjon), koordinasjon, samsvarsbøyning, verbalperifraser, passivsetninger (inkludert «pasiva refleja»), refleksive konstruksjoner, upersonlige setninger og mye mer.

Boken inneholder mange oppgaver, og fasit vil bli gjort tilgjengelig elektronisk på Universitetsforlagets sider. Den inneholder også et stort utvalg av eksempelanalyser.

Boken fungerer både som lærebok, der man går gjennom den kapittel for kapittel, og som et oppslagsverk.

 

Margrete Dyvik Cardona

 

 

Japanskprofessor i Klassekampen

Harry Solvang hadde i romjula en kronikk på trykk i Klassekampen om den japanske statsministerens ulike strategier for å myke opp paragraf 9 i den japanske grunnloven. Paragrafen innebærer per dags dato at Japan frasier seg retten ikke bare til å føre krig, men også til å ha militære styrker overhodet.

Hele artikkelen kan leses via denne lenken: Utvidet selvforsvar