DISPRA-SEMINARER HØSTEN 2017

De to første bildene er fra seminaret i Bergen i oktober

Fra venstre Myriam Coco, Nicole Poteaux, Peggy Candas, Pia Acker, Turid Trebbi.

 

 

Fra venstre Nicole Poteaux, Turid Trebbi, Myriam Coco, Peggy Candas, Pia Ack

 

Fra seminaret i Douala i november. Fra venstre Joseph Avodo Avodo, Blandine Tamelo, Turid Trebbi, Alexis Belibi

 

DISPRA (Diskurs og praksis i fremmedspråkklasserommet) er et internasjonalt feltforskningsprosjekt med deltakere fra Université de Strasbourg, Université de Yaoundé 1 og UiB. Prosjektet undersøker betingelser for fremmedspråklæring ved å kaste lys over internasjonal utdanningsdiskurs.

Prosjektetleder: førsteamanuensis emerita Turid Trebbi.

På seminaret i Bergen bidro visedekan for utdanning og internasjonalisering,

professor Claus Huitfeldt, med drøfting av status for språkfagene ved Humanistisk fakultet, og professor Koenraad De Smedt med presentasjon av datadepotet Clarino med tanke på arkivering av prosjektets sensitive forskningsdata.