Month: desember 2017


«Nisselunch» for administrasjonen ved IF

                                          Et lekkert anrettet julebord fikk vi glede av

 

Tirsdag19. desember slo administrasjonen til med «nisselunch» i HF-bygget. Et lekkert komponert lunchbord og utdeling av gaver var hovedinnslagene i dette førjulsarrangementet.

Etter at alle var godt forsynt fra lunchbordet satte Anna Polster og Hanne Misje i gang med utdeling av gaver. Gavene var kjøpt av hver enkelt av oss, vi hadde fått beskjed om hvem som skulle ha dem, men mottagerne fikk ikke greie på hvem som var «julenisse» for den enkelte. En oppmerksomhet fra instituttledelsen hørte også med.

Hanne og Anna sto for fordeling av julegavene

 

 

 

 

 

Mini-seminar om podcaster og videoer ved IF

Nye undervisningsformer – digitalisering ved IF

 

I ett ledd for å få flere til å lage podcast og videoer til bruk i undervisningen, har vi kjøpt inn en mobilpakke som kan brukes til dette formålet. EVU-kontoret vil også finansiere en slik pakke, slik at vi får to pakker til utlån ved instituttet. For å få inspirasjon til bruk og lære tips og triks ved bruk av utstyr og i intervjusituasjoner har vi hatt følgende miniseminar i desember, først og fremst med tanke på EVU-kursene, men også for de som allerede er i gang med å digitalisere deler av campusundervisningen.

Alvaro Soto fra Radio Nacional de España var her to dager og holdt inspirerende innlegg på engelsk og spansk om sitt radioprogram Nómadas som har presentert over 400 reisemål for spanske radiolyttere de siste 10 årene

Fra Alvaro Soto sitt foredrag

 

Frode Ims og Tane Høisæter har gitt oss en god innføring i bruk av videoutstyr og tips og triks i forbindelse med opptak og intervjusituasjoner. Bildet under er fra denne seansen.

 

Vi gleder oss til å prøve dette ut og vil komme med mer informasjon til dere på nyåret om muligheter for å søke penger for digitalisering av deler av undervisningen.

 

 

 

DISPRA-SEMINARER HØSTEN 2017

De to første bildene er fra seminaret i Bergen i oktober

Fra venstre Myriam Coco, Nicole Poteaux, Peggy Candas, Pia Acker, Turid Trebbi.

 

 

Fra venstre Nicole Poteaux, Turid Trebbi, Myriam Coco, Peggy Candas, Pia Ack

 

Fra seminaret i Douala i november. Fra venstre Joseph Avodo Avodo, Blandine Tamelo, Turid Trebbi, Alexis Belibi

 

DISPRA (Diskurs og praksis i fremmedspråkklasserommet) er et internasjonalt feltforskningsprosjekt med deltakere fra Université de Strasbourg, Université de Yaoundé 1 og UiB. Prosjektet undersøker betingelser for fremmedspråklæring ved å kaste lys over internasjonal utdanningsdiskurs.

Prosjektetleder: førsteamanuensis emerita Turid Trebbi.

På seminaret i Bergen bidro visedekan for utdanning og internasjonalisering,

professor Claus Huitfeldt, med drøfting av status for språkfagene ved Humanistisk fakultet, og professor Koenraad De Smedt med presentasjon av datadepotet Clarino med tanke på arkivering av prosjektets sensitive forskningsdata.

 

Juleavslutning på IF

Jula ble i år, som i fjor, behørig feiret med korsang, koldtbord, kviss og kollegialt samvær på instituttets julefest den 14.12.

 

Disputerte med avhandling om personpeking på japansk og engelsk

Fredag 15.12 var det duket for både prøveforelesning og disputas for Benedicte Mosby Irgens.

Tittelen på avhandlingen lyder Person Deixis in Japanese and English – a Contrastive Functional Analysis og utforsker og sammenligner personpeking, altså former for «du» og «jeg» på engelsk og japansk.

Komiteen bestod av 1. opponent professor Andrew Chesterman (nr. 2 fra høyre) og 2. opponent seniorlektor Riikka Länsisalmi (ikke tilstede da bildet ble tatt) fra Universitetet i Helsinki, samt leder av komiteen professor Yasuko Nagano-Madsen (nr. 1 fra høyre) fra Universitetet i Göteborg. På bildet fins også doktoren sjøl og veilederne Lars Larm, Lunds Universitet (nr.1 fra venstre) og  Kjersti Fløttum.

Førsteamanuensis Kjetil Berg Henjum ledet disputasen.

 

IF-nytt gratulerer Benedicte med doktorgraden og vel overstått disputas og prøveforelesning.

 

Pressemelding

Studieadministrasjon på førjulsseminar

Fredag 15.12 kunne studieadministrasjonen ved instituttet nyte en arbeidsdag i eventyrlige omgivelser på Askøy da studieleder Silje inviterte hjem til seg selv på førjulsseminar på Ask. På programmet stod diverse større diskusjonssaker av studieadministrativ art, så vel som «walk and talk» i solskinnet og en visitt til det uforlignelige Bakstehuset hvor lunsjen ble fortært.

En fornøyd gjeng kontorister har funnet en av Askøys mange perler. Ikke på vilkår skulle de vende tomhendt hjem.

 

 Bakermester og bakerdreng

Gruppa får kurs i studieadministrativ engelsk.

Disputas på Sorbonne

Kjersti Fløttum var medlem i en seks-persons jury ved en habilitation-disputas (HDR – habilitation à diriger des recherches) ved Sorbonne mandag 4. desember.

Dette er en disputas som gjerne baseres  på 10 års arbeid etter den vanlige doktorgraden. Kandidaten, Grégory Furmaniak, er ekspert på blant annet vitenskapelig diskurs og modalitet.

Seansen varte i 4 timer, med «opposisjon» fra alle de seks jurymedlemmene.

Bildet er tatt i borggården til Sorbonne foran statuen av Louis Pasteur.