Disputerte om språkholdninger i Karibien

Roxana Sobrina Triana disputerte fredag 17.11 med avhandlingen “Actitudes lingüísticas en el Caribe insular hispánico”. 

«Avhandlingen har som hovedmål å identifisere de språklige holdningene den spansktalende befolkningen i Karibien har til sine egne og sine naboers varianter av spansk».

Komiteen bestod av professor Ana María González fra Universidad de La Habana på Cuba og professor Jose Maria Garcia Martín fra Universidad de Cadiz i Spania. Den ble ledet av førsteamanuensis Hans Erik Bugge fra Universitetet i Stavanger.

Settedekan Jon Askeland ledet disputasen.

 

Pressemelding