Robert Stark, ny mann på engelsk litteratur

Robert Stark er vikar for Erik Tonning på engelsk litteratur

img_2038

 

Robert Stark er forfatter av Ezra Pound’s Early Verse and Lyric Tradition: A Jargoner’s Apprenticeship (Edinburgh U.P., 2012) utgitt på Leaky Boot, 2014. Hans nåværende forskning har som målsetting å se på de konvensjonelle 1800- og 1900-tallsperiodene med nye øyne, spesielt lyrisk poesi, ved å påpeke et dekadent århundre som, grovt sett, startet med utgivelsen av Charles Baudelaire’s Les Fleurs du Mal og kulminerte med arbeidet til den amerikanske generasjonen med bl.a. John Berryman, Elizabeth Bishop, and Robert Lowell. Forskningen er grunnleggende opptatt av arbeidet og den estetiske funksjon av allusjoner og intersubjektivitet innen Starks korpus.

Stark håper, i løpet av sitt opphold ved IF, å ferdigstille den første bok-lengde studien av den neglisjerte engelske dikteren Ernest Dowson, som har en hovedrolle i utviklingen av dekadent poesi på engelsk og framveksten av lyrisk modernisme. Den neste fasen i forskningen vil fokusere på resepsjonen av disse dekadente ideene: først, slik de ble adoptert av hovedarkitektene for lyrisk modernisme i engelsk diktning: Ezra Pound, T. S. Eliot, James Joyce and W. B. Yeats. Så vel som å vektlegge den modernistiske dekadente arv, vil forskningen vise hvordan John Berryman, Robert Lowell, and Elizabeth Bishop kommer fram til dypt dekadente perspektiver i sin estetiske praksis og deres rolle som forfattere av lyrisk poesi, med ødeleggende resultater.

Stark har tidligere undervist ved Marquette University, Oklahoma State University, The American University of Paris, og the University of Exeter.