Semesterstart ved IF

Fra semesterstarten

semesterstart

 

Semsteret i gang for nye språkstudenter

 Institutt for fremmedspråk hadde glede av å ønske 438 nye studenter velkommen på bachelor, årsstudier og lektorutdanningen i et høytidelig velkomstmøte mandag 14. august. For å gi de nye studentene en best mulig start, får de også tilbud om å delta i studiestartgrupper. Her loser erfarne studentgruppeledere de ferske studentene gjennom de to første dagene på UiB. Onsdag og torsdag i uke 33 er satt av til orienteringsmøter både på program og fag, og på fredag blir alle nye masterstudenter ønsket velkommen med felles frokost og møter med fagmiljø og studieveiledere. Vi venter totalt 38 nye studenter på masterprogrammene våre, hvorav 5 starter på erfaringsbasert master i undervisning (engelsk). I tillegg starter 21 studenter på lektorutdanningen i fremmedspråk på masterdelen av studiet sitt i høst. Vi ønsker alle de nye studentene våre lykke til!

Silje Grønner Stang