Month: juli 2017


Jerry Holt ny Fulbright-professor ved IF

jerry-holtnoir

 Fulbright-professor Jerry Holt

Purdue University-professor Jerry Holt er ny Fulbright-professor og gjesteforeleser ved IF studieåret 2017/2018. Han vil forelese over temaet «American Noir – The Detective Story» i høstsemesteret. Forelesningene vil gjennomgå utviklingen av den populære krimgenren fra opprinnelsen ved Edgar Allen Poe og gjennom dens finsliping med Hammet og Chandler helt til de senere manifestasjoner med feministisk og etnisk litteratur. Holt vil også inngå i en gruppe som skal ta for seg pensumet i amerikansk litteratur og kultur.

Han har selv skrevet «noir» – romanen «The Killing of Strangers» fra 2006. Han har også skrevet flere vellykkede skuespill, hvorav den mest kjente er «Rickey», historien om vennskapet mellom baseball-guru Branch Rickey og Jackie Robinson. Holt har også erfaring med filmmanuskripter. Hans PhD-avhandling omhandler den kjente filmregissøren Sam Peckinpah, som han også ble personlig kjent med.