Disputas Stephanie Hazel Wold

Stephanie Hazel Wold disputerte for Ph.D.-graden tirsdag 20. juni med avhandlingen » INGlish English. The progressive construction in learner narratives

 

bilde-s-wold

Komiteen besto av professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark og Professor Thomas Egan, University of York. Leder av komiteen var førsteamanuensis Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var professor Dagmar Haumann, institutt for fremmedspråk