Fra åpningen av Bergen Summer Research School 2017

Kjersti Fløttum presenterer kurset Language, Culture and Society

bsrs2017_kjersti-presenterer-if-kurset

 

BSRS2017 12.-22.juni 2017 (http://www.uib.no/rs/bsrs)

I år arrangeres Bergen Summer Research School (BSRS2017) for 10.gang. Den ble høytidelig åpnet av rektor mandag 12.juni, hvor også 10-årsjubileet ble markert ved at initiativtaker Kjersti Fløttum holdt en tale om de 10 årene. BSRS er et samarbeid mellom UiB, NHH, HVL, CMI og Uni Research.

Sommerforskerskolen, med fellesbetegnelsen «Global Challenges», tilbyr i år seks parallelle PhD-kurs for til sammen 97 deltakere fra hele verden.

Kjersti Fløttum er leder for kurset «Language, Culture and Society» i samarbeid med kollegaene Margrete Dyvik Cardona (spansk), Øyvind Gjerstad (fransk), Ingunn Lunde (russisk) og Camilla Erichsen Skalle (italiensk) fra IF, i tillegg til tre kollegaer fra NHH (Trine Dahl, Anje Müller Gjesdal og Annelise Ly). Kurset har 17 deltakere fra i alt 11 land (Europa, Asia, Afrika). Undervisningen går over flere dager, stort sett på Dragefjellet; Ingunn Lunde startet allerede på åpningsdagen med IF-gruppens kurs.

Tirsdag 13. juni holdt professor Jan Svennevig, fra Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, UiO, en plenarforelesning – ‘Migration, language and workplace interaction’ – åpen for publikum. Han fortsetter med undervisning for IF-kurset onsdag 14.juni.

Mer om kurset her: http://www.uib.no/en/rs/bsrs/103131/language-culture-and-society

Sommerskoledeltakerne får også undervisning i ulike overførbare ferdigheter, det holdes flere debattmøter og plenarforelesning for å fremme tverrfaglighet og åpne diskusjoner, og det blir ekskursjon til Hardanger lørdag 17. juni. Tirsdag 13.juni er alle – doktorander og undervisere – invitert av Bergen kommune til mottakelse i Håkonshallen.

 

Av Kjersti Fløttum

Fra Kurset Language – Culture -Society

kurset_language-culture-society_deltakerne