Melding angående bokserien «Slavica Bergensia»

Fra Ingunn Lunde har vi fått følgende melding:

Bokserien Slavica Bergensia er nå gått over til open access-publisering og bindene 6-12 kan leses på plattformen http://boap.uib.no/books/sb/catalog

Slavica Bergensia, grunnlagt 1999, er en internasjonal, fagfellevurdert serie. Grunnlegger og hovedredaktør er Ingunn Lunde.