Month: juni 2017


Disputas Stephanie Hazel Wold

Stephanie Hazel Wold disputerte for Ph.D.-graden tirsdag 20. juni med avhandlingen » INGlish English. The progressive construction in learner narratives

 

bilde-s-wold

Komiteen besto av professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark og Professor Thomas Egan, University of York. Leder av komiteen var førsteamanuensis Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var professor Dagmar Haumann, institutt for fremmedspråk

 

Vellykket sommerfest på IF

sangkor-sommerfest

Sangkoret under ledelse av Ingunn Lunde startet festen

Instituttet hadde sin årlige sommerfest den 15. juni. Opplegget var godt og vellykket, så takk til arrangementskomiteen. I underkant av 50 ansatte deltok. Styrer åpnet med velvalgte ord og deretter var det IF sitt etterhvert velbemannede kor under ledelse av Ingunn Lunde som gledet oss. Neste post var  bespisning med varme og kalde retter og godt drikke til.

Quiz hører til og Anna Polster hadde komponert en – slett ikke så enkel – quizmeny for oss. Praten gikk selvsagt livlig utover kvelden (støttet av kaffe, kaker og Cognac) og noen forsøkte seg med å sitte ute på terrassen, helt til bergensværet mente at nå fikk det være nok.

 

Alt i alt en vellykket kveld.

 

sommerfesten

Noen forsøkte seg som utesittere til regnværet satte inn.

Fra åpningen av Bergen Summer Research School 2017

Kjersti Fløttum presenterer kurset Language, Culture and Society

bsrs2017_kjersti-presenterer-if-kurset

 

BSRS2017 12.-22.juni 2017 (http://www.uib.no/rs/bsrs)

I år arrangeres Bergen Summer Research School (BSRS2017) for 10.gang. Den ble høytidelig åpnet av rektor mandag 12.juni, hvor også 10-årsjubileet ble markert ved at initiativtaker Kjersti Fløttum holdt en tale om de 10 årene. BSRS er et samarbeid mellom UiB, NHH, HVL, CMI og Uni Research.

Sommerforskerskolen, med fellesbetegnelsen «Global Challenges», tilbyr i år seks parallelle PhD-kurs for til sammen 97 deltakere fra hele verden.

Kjersti Fløttum er leder for kurset «Language, Culture and Society» i samarbeid med kollegaene Margrete Dyvik Cardona (spansk), Øyvind Gjerstad (fransk), Ingunn Lunde (russisk) og Camilla Erichsen Skalle (italiensk) fra IF, i tillegg til tre kollegaer fra NHH (Trine Dahl, Anje Müller Gjesdal og Annelise Ly). Kurset har 17 deltakere fra i alt 11 land (Europa, Asia, Afrika). Undervisningen går over flere dager, stort sett på Dragefjellet; Ingunn Lunde startet allerede på åpningsdagen med IF-gruppens kurs.

Tirsdag 13. juni holdt professor Jan Svennevig, fra Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, UiO, en plenarforelesning – «Migration, language and workplace interaction» – åpen for publikum. Han fortsetter med undervisning for IF-kurset onsdag 14.juni.

Mer om kurset her: http://www.uib.no/en/rs/bsrs/103131/language-culture-and-society

Sommerskoledeltakerne får også undervisning i ulike overførbare ferdigheter, det holdes flere debattmøter og plenarforelesning for å fremme tverrfaglighet og åpne diskusjoner, og det blir ekskursjon til Hardanger lørdag 17. juni. Tirsdag 13.juni er alle – doktorander og undervisere – invitert av Bergen kommune til mottakelse i Håkonshallen.

 

Av Kjersti Fløttum

Fra Kurset Language – Culture -Society

kurset_language-culture-society_deltakerne

Ph.D.-stipendiat Marta Salvà i El Salvador for å forberede feltarbeid

marta-sanchez-salva

PhD KANDIDAT MARTA S. SALVÀ I EL SALVADOR.

PhD kandidat i latinamerikansk litteratur, Marta Sánchez Salvà,  reiste til El Salvador i mai for å forberede feltarbeidet hun skal gjennomføre der i 2018. Hun besøkte og gikk gjennom arkivet til Museo de la Palabra y la Imagen. Her oppbevares Salarrués brev, upublisert materiale og mange av hans malerier. Han er den mest berømte forfatteren i El Salvador og er samtidig lite studert, noe som gjør at prosjektet til Marta vekker oppmerksomhet lokalt.

På museets webside finner man litt informasjon om Martas besøk og om temaet for masteroppgaven hun skrev om Salarrué: http://museo.com.sv/2017/05/marta-sanchez-salva-en-el-mupi-investigando-a-salarrue/

Under oppholdet ble hun intervjuet om doktorgradsprosjektet sitt og det ble utgitt i nettavisen ContraPunto: http://contrapunto.com.sv/cultura/entrevistas/marta-sanchez-salva-salarrue-llego-a-mi-/3783

Kari Soriano Salkjelsvik

Avslutningsmarkering for Pernille Myrvold på møterommet (222)

Styrer Åse Johnsen (t.v.) takket Pernille Myrvold for innsatsen ved IF og arabiskfaget

pernille-og-ase

 

Det var en liten samling på møterommet ved IF i dag. 7. juni. for å markere at Pernille Myrvold nå forlater IF og begynner fast ved LLE hvor hun  skal fortsette å undervise i Norsk som fremmedspråk. Hun har allerede vært i den stillingen i et år, men altså nå bestemt seg for å fortsette som fast ansatt der. Vi ønsker Pernille lykke til i den videre karriere.

 

 

 

Ny bok fra LINGCLIM-prosjektet

bok-flottum

 

LINGCLIM-prosjektet har publisert bok på Routledge:  THE ROLE OF LANGUAGE IN THE CLIMATE CHANGE DEBATE

https://www.routledge.com/The-Role-of-Language-in-the-Climate-Change-Debate/Flottum/p/book/9781138209596

 

Redaktør er Kjersti Fløttum, andre bidragsytere fra IF er Øyvind Gjerstad og Oleksandr Kapranov.

Forlaget presenterer boken slik:

«This volume takes a distinctive look at the climate change debate, already widely studied across a number of disciplines, by exploring the myriad linguistic and discursive perspectives and approaches at play in the climate change debate as represented in a variety of genres. The book focuses on key linguistic themes, including linguistic polyphony, lexical choices, metaphors, narration, and framing, and uses examples from diverse forms of media, including scientific documents, policy reports, op-eds, and blogs, to shed light on how information and knowledge on climate change can be represented, disseminated, and interpreted and in turn, how they can inform further discussion and debate. Featuring contributions from a global team of researchers and drawing on a broad array of linguistic approaches, this collection offers an extensive overview of the role of language in the climate change debate for graduate students, researchers, and scholars in applied linguistics, environmental communication, discourse analysis, political science, climatology, and media studies.”

 

Hilsen Kjersti Fløttum

 

Interkulturelt prosjekt ved tyskfaget

Våren 2017 har DAAD-språkassistenten Franziska von Schroeders gjennomførte et prosjekt som har som mål at studenter skal få både praktisk erfaring og muligheten til å bli bedre kjent med en fremmed kultur. Prosjektet er inspirert av og ble gjennomført i samarbeid med den tyske organisasjonen Europa macht Schule e.V. og ble støttet av DAAD-lektoren Veronika Hamann og Åsta Haukås. «Europa møter skolen», som det kunne hete på norsk, har allerede organisert mer enn 1500 studentprosjekter i Tyskland.  Tyskfaget ved Institutt for fremmedspråk tilpasset programmet til et tysk-norsk opplegg. I dette vårsemesteret gjennomførte to norske studenter sammen med tyske utvekslingsstudenter for første gang prosjekter i tyskklasser på en norsk videregående skole. Programmet satte i gang en dialog på tvers av kulturer, bød på muligheter å forbedre språkkunnskaper og åpnet nye perspektiver for både studenter og elever. Utover det ble samarbeidet styrket mellom en lokal skole og universitetet og ga elevene et inntrykk av studentlivet. På grunn av positive tilbakemeldinger fra både prosjektklassene og studentene, skal programmet fortsettes i høstsemestret og vi håper at vi kan motivere flere studenter til å engasjere seg.

Siden UiB er en av få institusjoner utenfor Tyskland som har prøvd ut Europa macht Schule, ble Franziska von Schroeders invitert til å presentere prosjektet i Brüssel på konferansen «Promoting Europe, cultural exchange and mobility «Europe meets School’» i mai. Konferansen var et første steg mot å utvikle og videreføre prosjektet på UiB som en del av et større europeisk nettverk.

Veronika Hamann.

hamann

hamann2

Franziska von Schroeders gjennomførte   prosjektet

 

Melding angående bokserien «Slavica Bergensia»

Fra Ingunn Lunde har vi fått følgende melding:

Bokserien Slavica Bergensia er nå gått over til open access-publisering og bindene 6-12 kan leses på plattformen http://boap.uib.no/books/sb/catalog

Slavica Bergensia, grunnlagt 1999, er en internasjonal, fagfellevurdert serie. Grunnlegger og hovedredaktør er Ingunn Lunde.

 

Om likestilling og nasjonalisme i Japan

irgens-ii

A-magasinet for 19. mai brakte en fotoreportasje om japanske kvinner og likestilling. I den forbindelse ble Benedicte Irgens bedt om å uttale seg om temaet fra et faglig perspektiv. Hun fortalte blant annet at «det private, hvor mange barn man vil ha, er blitt et politisk tema også i Japan. Den sterkt mannsdominerte og konservative eliten i Tokyo sitter og diskuterer hvordan de kan forbedre kvinners situasjon.»

(A-magasinet kommer også som vedlegg til Bergens Tidende og er tilgjengelig på nett for abonnenter)

Benedicte Irgens

irgens-i

Faksimile av artikkel om likestilling i Japan

 

Den 28. mars deltok Benedicte Irgens i NRK-programmet Dagsnytt 18, der ett av innslagene handlet om nasjonalisme i Japan og statsminister Abes fallende popularitet etter skandalen om barnehage Moritomo-gakuen som driver med politisk inndoktrinering av små barn.

Innslaget kan høres her:

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03006217/28-03-2017#t=51m31s

Benedicte Irgens