Month: mars 2017


Li Long – gjesteforsker på kinesiskfaget

long-li

Dr. Li Long is a guest researcher of Chinese program at the Department of Foreign Languages, University of Bergen. In 2009, she earned her PhD in Pedagogy from Southwest University in China, with a thesis titled The Research on the Relationship of Primary School and Local Community inTibetan Area. In 2008, she was a visiting scholar at the Culture Institute of South Pacific Island of Taitung University in Taiwan.

From 2009 to 2010, she worked as a lecturer in the School of International Education at Chongqing University in China. Her students came from more than 40 countries and areas. From 2010 to 2016, she first worked in the Pisa Confucius Institute in Italy and then as an associate professor in the School of International Education at Chongqing University. She taught Chinese to international students and specialized course to bachelor candidates and master candidates whosemajor is teaching Chinese to Speakers of Other Languages. Her publications and programs focus on the cross culture education. Now, herresearch interests are Chinese language pedagogy and higher education inNorway. Her office is in HF 315B. Welcome.

Li Long

 

Studentsymposium ved NHH

Kjersti Fløttum ved IF var invitert til å holde innlegg

20170323-nhh-symposium

Under NHH-symposiet 2017, som er en stor studentdreven konferanse for arbeidslivet, var Kjersti Fløttum invitert til sesjonen «Rethinking education». Hun deltok der i samtale med statsråd T Røe Isaksen, Svein Oppegaard, NHO, student Margit Abel Grape, og debattleder Christine Komre. Samtalen fant sted etter at studentene hadde presentert «Studentenes perspektivmelding», skrevet av en gruppe studenter fra flere høyskoler og universiteter. Et hovedbudskap i meldingen var at kunnskaps-Norge må bli tøffere, mer åpent og mer fleksibelt.

Kjersti Fløttum

Minister Thorbjørn Røe Isaksen orienterer om humaniorameldingen

Minister Thorbjørn Røe Isaksen orienterer om humaniorameldingen

minister-thorbjorn-roe-isaksen

I morgon legg regjeringa Humaniorameldinga fram for Stortinget. Statsråden har allereie presentert ein del av innhaldet i meldinga, og På Høyden har laga ei lita oppsummering, der det òg er fletta inn nokre kommentarar frå dekanen vår:

http://pahoyden.no/2017/03/les-hovedpunktene-i-humaniora-meldingen-her

Vi får sjå kva som kjem ut av det heile, men eg trur det er grunn til ein viss optimisme på vegner av dei humanistiske faga generelt og framandspråka spesielt. Fireårig bachelor i einskilde fag, fleire praksisprogram og prioritering av lærarutdanninga er eksempel på tiltak som kan få mykje å seia for oss. Vi veit ikkje korleis det vil gå med spørsmålet om å få heva finansieringskategorien (dvs. støttesummen UiB får pr. student) for enkelte av språkfaga, men spørsmålet er i alle fall oppe til vurdering.

Arve Kjell Uthaug

 

 

Ny førsteamanuensis ansatt ved kinesiskfaget ved IF

                                 Guowen Shang er nyansatt ved kinesiskfaget

                                       shang

Dr. Guowen Shang er nylig ansatt som førsteamanuensis i kinesisk språk ved IF. Han tok dr.graden i lingvistikk ved the National University of Singapore in 2011 med avhandlingen The Subjectivity of Adjectives in Spoken Mandarin. I perioden 2011 til 2014 var han stipendiat ved National Institute of Education (NIE) ved Nanyang Technological University og  foreleste I kinesisk ved National University of Singapore. Under sitt opphold I Singapore deltok han i flere stor-skala prosjekter om kinesisk språkutdanning og fikk omfattende erfaring som lærer i kinesisk som fremmedspråk. Før Shang kom til UiB var han en tid ansatt som førsteamanuensis ved the School of International Studies, Zhejiang University i China, hvor han hovedsakelig underviste i akademisk engelsk og sosiolingvistikk. Hans forskningsinteresser inkluderer sosiolingvistikk, språkpolitikk og –planlegging, kritisk diskursanalyse og kinesisk lingvistikk. For tiden har han i all hovedsak fokus på multilingualisme i kinesiske byer, ved å undersøke byspesifikke konstruksjoner gjennom lingvistiske landskap i fastlands-Kinas største byer. Han utgir publikasjoner i Language and Linguistics, Journal of Multilingualism and Multicultural Development, International Journal of Multilingualism, English Today, Current Issues in Language Planning I tillegg til 20 forskjellige kinesiske tidsskrift. Ved IF holder han til på kontor 338 I HF-bygget og inviterer alle til å stikke innom for å slå av en prat.