SAMTIDEN med nytt dobbeltnummer om humaniora.

Den 6. desember ble et dobbeltnummer av tidsskriftet SAMTIDEN som inneholder 25 artikler om humanistisk forskning og formidling lansert hos Aschehoug Forlag i Oslo. Hele nummeret er viet humaniora, for å vise hva humanistisk forskning ER (som et motstykke til nyttedebatten).

samtiden

Kjersti Fløttum, IF, har bidratt med en artikkel med tittelen «Hvor sannsynlig er ‘sannsynlig’? Språkbruk og klimautfordringer.»

I invitasjonen til bidragsyterne formulerte redaktør Christine Amadou hensikten med nummeret slik: «Ikke et nummer om humanioras nytte eller krise, men en bred presentasjon av hva humanistiske forskere i Norge faktisk holder på med i 2016.»

Dette blir også et viktig innspill til Stortingsmeldingen om humaniora som skal komme i 2017. Mer om nummeret her: http://samtiden.no/ To andre fra UiB har også bidratt: Eivind Heldaas Seland (AHKR) og Eivind Tjønneland (LLE).