Veilederforum ved IF 5. desember

veilederforum2

Instituttet arrangerte veilederforum for ph.d.-kandidater og veiledere 5. desember. Erik Tonning og Kari Haugland innledet og delte sine erfaringer som veiledere og deretter hadde vi en god diskusjon om veiledning, og veilederes og kandidaters rolle i veiledningssituasjonen. Dette var nyttig og vil bli fullt opp av forskningskoordinator. Instituttet vil invitere til veilederforum hvert semester og vil utarbeide en sjekk-liste for god veiledning til hjelp for PhD-veiledere og kandidater.