Month: desember 2016


Julemarkering ved IF

julefest-og-kor-i

IF hadde sin tradisjonelle julemarkering i personalkantinen torsdag 15. desember. Her er to bilder fra den glade begivenhet. Begge er tatt av styrer Åse Johnsen. Vi ser IF-koret oppstilt og i gang med sitt program bak i rommet. Billedkvaliteten er dessverre ikke så god.

julefest-og-kor-ii

Under  julemarkeringen delte leder Åse Johnsen ut noen julekrus påtrykket språk og aktiviteter for fagene ved IF.

krus-til-ingunn

Ingunn Lunde på russisk fikk tildelt krus for alltid å stille velvillig opp som dirigent for IF sitt huskor.

krus-til-_annette

Annette Myre Jørgensen ble også beæriget med krus for mangeårig innsats for IF. Hun har permisjon i 2017 og har fått en professorstilling ved Høgskolen i Østfold, Halden.

Bilder: Kjersti Fløttum, IF

 

 

 

 

SAMTIDEN med nytt dobbeltnummer om humaniora.

Den 6. desember ble et dobbeltnummer av tidsskriftet SAMTIDEN som inneholder 25 artikler om humanistisk forskning og formidling lansert hos Aschehoug Forlag i Oslo. Hele nummeret er viet humaniora, for å vise hva humanistisk forskning ER (som et motstykke til nyttedebatten).

samtiden

Kjersti Fløttum, IF, har bidratt med en artikkel med tittelen «Hvor sannsynlig er ‘sannsynlig’? Språkbruk og klimautfordringer.»

I invitasjonen til bidragsyterne formulerte redaktør Christine Amadou hensikten med nummeret slik: «Ikke et nummer om humanioras nytte eller krise, men en bred presentasjon av hva humanistiske forskere i Norge faktisk holder på med i 2016.»

Dette blir også et viktig innspill til Stortingsmeldingen om humaniora som skal komme i 2017. Mer om nummeret her: http://samtiden.no/ To andre fra UiB har også bidratt: Eivind Heldaas Seland (AHKR) og Eivind Tjønneland (LLE).

Veilederforum ved IF 5. desember

veilederforum2

Instituttet arrangerte veilederforum for ph.d.-kandidater og veiledere 5. desember. Erik Tonning og Kari Haugland innledet og delte sine erfaringer som veiledere og deretter hadde vi en god diskusjon om veiledning, og veilederes og kandidaters rolle i veiledningssituasjonen. Dette var nyttig og vil bli fullt opp av forskningskoordinator. Instituttet vil invitere til veilederforum hvert semester og vil utarbeide en sjekk-liste for god veiledning til hjelp for PhD-veiledere og kandidater.

 

HMS-dagen ved IF 2016

Onsdag 30.11. avviklet IF årets HMS-dag. Vi startet med lunsj i HF-kantinen, deretter samlet vi oss i auditorium B. Fokus i år var på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK og Tone Bergan og Mona Grindheim Misje fra HR-avdelingen ved UiB sentralt presenterte undersøkelsen og resultatene fra vårt institutt. Dernest ble de ansatte delt i tre grupper (administrative, rekrutteringsstillinger vitenskapelige) og hver gruppe fikk se resultatene av undersøkelsen for sin gruppe. Til slutt kom det kanskje aller viktigste, nemlig gruppearbeid for å se hvilke tiltak vi ønsker å bevare ved instituttet og hvilke nye tiltak vi kan sette i gang med for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet ved IF.

 dsc_0067

Innimellom ble det tid til litt e-trim.  Link til e-trim.