Mini-instituttkonferanse 23. november

 Minikonferanse om fremmedspråkenes framtid

instituttkonferanse2

Den 23. november avholdt IF en minikonferanse om fremmedspråkenes framtid. Hovedinnleggsholder var Tine Roesen fra Københavns universitet, som holdt et foredrag med tittelen «Vilkår og udfordringer for en ny kulturfilologi: om fremmedsprogenes fremtid».

instituttkonferanse4

Tine, som er lektor i russisk litteratur, presenterte ideen om en «ny kulturfilologi» som en undervisningsmetodologi som evner å forene noen av fremmedspråksfagenes særlige styrker. «Kulturfilologien» er et forslag til svar på en rekke av fremmedspråksfagenes utfordringer, og Tine skilte mellom indre utfordringer, som ligger i fagets egen historiske utvikling og i forholdet til utviklingen innenfor kulturvitenskap, litteraturvitenskap og lingvistikk, og ytre utfordringer, som ligger i universitetenes styringsstruktur og NPM, føringer i utdannelsespolitikken, samfunnets forventninger og fremmedspråkenes evne til å formulere sine egne styrker og definere sin eksistensberettigelse innenfor disse vilkår. Foredraget ble fulgt av korte innlegg fra fire paneldeltakere ved instituttet (Lene Johannessen, Torgeir Skorgen, Åsta Haukås, Ingunn Lunde), som på ulike måter supplerte Tines «kulturfilologi» med andre mulige perspektiver.

instituttkonferanse3

Til slutt hadde vi en åpen diskusjon med mange gode spørsmål og presiseringer fra IF-kollegiet. Alt i alt en inspirerende dag med mye food for thought for videre arbeid.

instituttkonferanse1