Month: november 2016


Disputas 25.11. Dania Bonnes

Dania Jovanna Bonness 01

Dania Bonnes disputerte 25.11. for ph.d.-graden. 

Tittel på avhandlingen er:

 “There is a great many Irish Settlers here”. Exploring Irish English diachronically using emigrant letters in the Corpus of Irish English Correspondence (CORIECOR)

dania2

Opponentene var professor Karen P. Corrigan, Newcastle University og professor Stefan Dollinger, Göteborgs Universitet. Leder av komiteen var førsteamanuensis Jerzy Nykiel og professor Dagmar Haumann ledet disputasen.

dania

 Pressemelding.

Vi gratulerer!

 

Disputas 24.11. Camilla Skogseth Clausen

Clausen_Camilla

Camilla Skogseth Clausen disputerte 24.11. for ph.d.-graden.

 

   Tittel på avhandlingen:

 Enquête de la dynamique d’une unité polylexicale. Vers une typologie des variantes de la construction nominale mise en N

camilla2

Opponentene var professor Béatrice Lamiroy, KULEUVEN, Belgia og professor og Cédrick Fairon, Centre de traitement automatique du langage (CENTAL), Belgia. Komiteens leder var professor Reidar Veland ledet og professor Helge Vidar Holm ledet disputasen.

camilla3

camilla1Pressmelding

Vi gratulerer!

Disputas 18.11. Julio Bernal Chávez

Julio A. Bernal Chávez disputerte for dr. Philos-graden 18. november.

chavez_18.11

Tittel på avhandlingen:

Actitudes lingüísticas de los bogotanos hacia los dialectos del español hablado en Colombia y las variedades nacionales de esta lengua en los demás países de Hispanoamérica

Opponenter var professor José Luis Blas Arroyo, Universitat Jaume I, Spania og førsteamanuensis Marta Elena Torino, Universidad de Salta, Argentina.

Leder av komiteen var førsteamanuensis Annette Maria Myre Jørgensen, Institutt for framandspråk , Universitetet i Bergen, og instituttleder Åse Johnsen ledet disputasen.

juliobernal

Pressemelding

Vi gratulerer!

Mini-instituttkonferanse 23. november

 Minikonferanse om fremmedspråkenes framtid

instituttkonferanse2

Den 23. november avholdt IF en minikonferanse om fremmedspråkenes framtid. Hovedinnleggsholder var Tine Roesen fra Københavns universitet, som holdt et foredrag med tittelen «Vilkår og udfordringer for en ny kulturfilologi: om fremmedsprogenes fremtid».

instituttkonferanse4

Tine, som er lektor i russisk litteratur, presenterte ideen om en «ny kulturfilologi» som en undervisningsmetodologi som evner å forene noen av fremmedspråksfagenes særlige styrker. «Kulturfilologien» er et forslag til svar på en rekke av fremmedspråksfagenes utfordringer, og Tine skilte mellom indre utfordringer, som ligger i fagets egen historiske utvikling og i forholdet til utviklingen innenfor kulturvitenskap, litteraturvitenskap og lingvistikk, og ytre utfordringer, som ligger i universitetenes styringsstruktur og NPM, føringer i utdannelsespolitikken, samfunnets forventninger og fremmedspråkenes evne til å formulere sine egne styrker og definere sin eksistensberettigelse innenfor disse vilkår. Foredraget ble fulgt av korte innlegg fra fire paneldeltakere ved instituttet (Lene Johannessen, Torgeir Skorgen, Åsta Haukås, Ingunn Lunde), som på ulike måter supplerte Tines «kulturfilologi» med andre mulige perspektiver.

instituttkonferanse3

Til slutt hadde vi en åpen diskusjon med mange gode spørsmål og presiseringer fra IF-kollegiet. Alt i alt en inspirerende dag med mye food for thought for videre arbeid.

instituttkonferanse1