Brita Lotsberg Bryn med bok om «Den russiske togmyten»

I boken «Den russiske togmyten»spennes det opp et bredt og kontrastfylt kulturhistorisk lerret. I sin utforskning av russiskspråklig jernbanefiksjon, fra Pusjkin til Pelevin, tar forfatteren oss med på åpningen av imperiets første passasjerlinje. Derfra går turen videre fra revolusjonstog, sovjetiske pansertog og syketog, via en fylletur med lokaltog og en forblåst stasjon på den kasakhstanske steppen, til postsovjetiske erindrings-, samtids- og framtidstog. Boken henvender seg til spesialister og russiskstudenter så vel som til lesere med allmenn interesse for Russland, litteratur og kulturteori.

Helle Håkonsen Lapeniene – ny stipendiat i amerikansk litteratur

Helle Håkonsen  Lapeniene

 

Helle Håkonsen Lapeniene har BA og MPhil i engelskspråklig litteratur fra UiO. Hun har også vært tilknyttet forskningsgruppen Text, Action, Space ved LLE, UiB. Prosjektet hennes ved IF har foreløpig tittel Corpus Acephalous: Violence and Eroticism in the Artistic Production of Djuna Barnes som ser på språklige og visuelle bilder i Barnes´ romaner og skuespill som strategier for destabilisering og undergraving av etablerte strukturer og rammeverk. Dette blir sett på i sammenheng med modernistiske og postmodernistiske teorier om visualitet og form samt feministiske perspektiver. Prosjektet er veiledet av Professor Željka Svrljuga.

 

 

 

Bok fra Eirik Hovden: «Studies in Islamic Law and Society»

 

 

 Ny bok fra post. doc i arabisk. Eirik Hovden: «Studies in Islamic Law and Society.»

Boken er utgitt på Brill forlag

Birger Solheim med bok om vandringens historie i Tyskland

Extremwandern und Schreiben.Ein Kulturhistorischer Streifzug von Goethe bis Hesse.

Birger Solheim har gitt ut bok om vandringens historie i Tyskland. Med bakgrunn i kjente forfattere som Goethe, Heine, Hesse og andre mindre kjente for folk flest har Solheim skrevet en bok om vandringens historie i Tyskland mellom 1770 og 1930. Felles for disse forfatterne er at de selv har vært ivrige vandrere, ikke minst over lengre distanser. Boken skildrer også de mer praktiske sider av å være på vandring: som mat og drikke, å holde seg varm og unngå unngå å bli våt underveis, samt finne den rette vei.

Solheims egen interesse for både litteratur og vandring/løping kommer klart fram i innholdet. Boken er beskrevet som en kulturhistorisk reise om vandring.

 

Forlag: Vandenhoech & Ruprecht:

Professor emeritus Kolbjørn Blücher med ny bok

 

 

 

Professor emeritus Kolbjørn  Blücher har nettopp publisert en bok på forlaget Carocci editore om konjunktiv i italiensk og vi inviterer herved til bokpresentasjon og kake på rom 309 torsdag 1. november kl. 12.00.

Velkommen!

Il congiuntivo nell’italiano scritto contemporaneo

Lenke til forlagets nettside: http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788

 

 

Disputas Christian Manga på franskfaget

Christian Manga

 

Christian Manga ved IF disputerte 17. september   med avhandlingen  Analyse polyphonique du discours présidentiel au Cameroun 1992 – 2015 

1.opponent: var Professor Laurent Perrin, l’Université de Paris-Est Créteilog 2. opponent var   «Maitre de Conférences» Jean Desiré Banga Amvene, l’Université de Yaoundé 1.

Leder av komiteen:Førsteamanuensis Myriam Coco, Institutt for fremmedspråk Førsteamanuensis Margery Vibe Skagen, institutt for fremmedspråk ledet disputasen. Mangas veileder har vært Kjersti Fløttum.

 

Fra v. Turid Trebbi, Øyvind Gjerstad, Jean  Banga Amvene, Kjersti Fløttum og Myriam Coco

 

Flere av deltagerne samlet bak talerstolen

 

 

 

Raees Calafato, ny stipendiat i engelsk og fransk fagdidaktikk

Raees Calafato tok sin mastergrad i anvendt lingvistikk ved UCL’s Institute of Education og har en bachelorgrad i International Affairs fra the George Washington University. Han har tidligere arbeidet som informasjonsspesialist ved Center for Strategic Studies and Research i de Forente Arabiske Emirater og har flere års erfaring som engelsk- og fransklærer. Raees har vært medforfatter for flere instruksjonsbøker for engelsk- og fransklærere beregnet på unge elever og har deltatt i oversettelse til tyrkisk av Saul Bellows Seize the Day and John Woods Leaving Microsoft to Change the World. Han har gode kunnskaper i engelsk, tyrkisk, russisk, fransk, spansk  og urdu og også et visst kjennskap til arabisk (MSA, golfen og egyptisk), farsi og pushto.

For tiden studerer han mandarin og norsk. Hans forskningsinteresser inkluderer læremotivasjon, litteratur i språkopplæring og multilingualisme (inkludert multispråkbeherskelse) i diverse sammenhenger.

 

Raees Calafato

Irina Tiurikova -ny PhD i engelsk fagdidaktikk

Irina Tiurikova er fra Arkhangelsk (Russland), hvor hun studerte fremmedspråk (fransk og engelsk) og kulturer ved Pomor Stats Universitet. Hun har lisensiat i sosialfilosofi og har mer enn 10 års erfaring med forskning og undervisning i multikulturalisme som politiske praktisk og pedagogisk tilnærming. Hun har deltatt i  flere prosjekter relatert til dette emnet.

Fra mai 2018 er hun PhD-kandidat ved IF på prosjektet “Development of multilingual and multicultural identity in the school subjects: Framandspråk og Fordjupning i engelsk”, som ledes av professor Åsta Haukås.

 

Irina Tiurikova

Ny stipendiat i engelsk lingvistikk, Jalaludeen Ibrahim

Jalaludeen Ibrahim fra Nigeria begynner snart som ny PhD-kandidat i engelsk lingvistikk ved IF. Han har en bachelorgrad fra Usmanu Danfodiyo  University Sokoto, Nigeria og tok sin mastergrad i engelsk ved The University of Manchester, England. Han har nettopp avsluttet ett semester som Lecturer II ved the Department of European Languages, Federal University Birnin-kebbi, i Nigeria. Hans forskningsinteresser spenner over sosiolingvistikk, diskursanalyse og engelske variasjoner.

 

Jalaludeens prosjekt ved IF har tittelen «Quotative System of Contemporary Nigerian English” og hovedveileder er Dagmar Haumann. Prosjektet ser på hvordan dagens brukere av nigeriansk engelsk (NE) gjenskaper sin egen og andres talemåte i narrative diskurser og fri samtale, spesielt med henblikk på tilegning og spredning av «ofte siterte» engelske ord og uttrykk (quotatives). Følgene ord står i spesiell fokus: «be like”, “say”, “go”, “think”, “tell”, “be all”, “be all+like” og “zero.” Denne studien undersøker hvordan valget av «ofte siterte» ord er bestemt av både lingvistiske og ekstra-lingvistiske faktorer.

 

Jalaludeen Ibrahim

Statsministervalg i Japan: Den sittende statsminister Shinzo Abe er ikke uten motkandidater og motstand

Ny kronikk av professor Harry Solvang ved IF, denne gang i Morgenbladet, angående det kommende statsministervalget i Japan

 

Les kronikk her.

 

 

Ikke alle er like begeistret: Demonstrantene har fått nok av skandalene som knyttes til Shinzo Abes styre. Tokyo, 12. mars. Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters / NTB scanpix