Aud Solbjørg Skulstad kritisk til dannelsesaspektet i nye læreplaner

Aud Solbjørg Skulstad

 

Høsten 2020 blir det innført nye læreplaner i skolen. Som ledd i læreplanarbeidet ble Kunnskapsdepartementets endelige versjon av kjerneelementer presentert 4. juni 2018.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementgruppene/engelsk–oppsummering-av-innspill/ 

Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. De utgjør grunnlaget for de nye læreplanene og angir retningen for utviklingen av dem. I en artikkel i «Klassekampen» 18. juni 2018 uttrykker Aud Solbjørg Skulstad, professor i engelsk fagdidaktikk ved IF, bekymring for danningsaspektet ved engelskfaget basert på de nye kjerneelementene. I artikkelen får hun støtte av Kristin Bech, førsteamanuensis i engelsk ved UiO og tidligere doktorgradsstudent ved UiB.

 

Aud Solbjørg

 

Lenke til artikkel i  klassekampen

 

 

Interkulturelt prosjekt ved tyskfaget

 

De deltagende studentene var tydeligvis sterkt involvert i prosjektet

 

I det akademiske året 2017/2018 har DAAD-språkassistenten Jana Scheurer gjennomført et prosjekt som har som mål at studenter skal få både praktisk erfaring og muligheten til å bli bedre kjent med en fremmed kultur. Prosjektet er inspirert av og ble gjennomført i samarbeid med den tyske organisasjonen Europa macht Schule e.V. og ble støttet av DAAD-lektoren Veronika Hamann og Åsta Haukås. «Europa møter skolen», som det kunne hete på norsk, har alleredeorganisert mer enn 1500 studentprosjekter i Tyskland.  Tyskfaget ved Institutt for fremmedspråk tilpasset programmet til et tysk-norsk opplegg. I de siste to semestrene gjennomførte seks norske studenter sammen med tyske utvekslingsstudenter prosjekter i tyskklasser på videregående skoler i Bergen. Prosjektene handlet blant annet om tyske reisemål og om språklige og kulturelleforskjeller mellom Nord- og Sør-Tyskland. Programmet satte i gang en dialog på tvers av kulturer, bød på muligheter å forbedre språkkunnskaper og åpnet nye perspektiver for både studenter og elever. Utover det ble samarbeidet styrket mellom lokale skoler og universitetet og ga elevene et inntrykk av  studentlivet. På grunn av positive tilbakemeldinger fra både prosjektklassene og studentene, skal programmet fortsettes i høstsemestret og vi håper at vi kan motivere flere studenter til å engasjere seg

 

 

 

 

 

 

Tre av deltagerne

Gjesteforeleser og veileder for Ph.D.-kandidat Yang Yang, FENG Xuefeng, besøkte IF i april og mai.

Fra en av forelesningene

 

Guest Lecture and Seminar by Prof. Feng from Wuhan University, China

Funded by Chinese Ministry of Education and accompanied by YANG Yang, former guest researcher at IF, Prof. FENG Xuefeng from Wu han University visited IF from 17th April to 14th May. The main purpose of Prof. Feng’s visit was to complete joint supervision of Yang’s PhD project.

UiB Chinese students were lucky to have a guest lecture (pic-1) given by Prof. Feng, the winner of President’s Award for Excellent Teaching of Wuhan University and the top winner of the Ten Most Popular Teachers in China, voted by audiences of an Chinese TV program entitled “An Awesome Teacher”. The guest lecturer her given (Title: Those Newly Emerging Cute Punctuations in Chinese Online Communication) was so well received that the ensuing dialogue over Wechat (Chinese twitter) between students and Prof. Feng lasted very late in evening on the day. Prof Feng said it was terrific to ‘harvest’such a big number of Norwegian fans (pic-2).

Prof. Feng also gave a seminar talk for local Chinese teachers on 4th May and the seminar title was ‘What Does the ‘New Great Four Inventions’ Bring to Today’s Chinese Language Practice’ . The seminar attracted teachers from Bergen Confucius Institute and local schools (Pic-3). Prof. Feng’s argument that, due to the technological advancement and increasing popularization of palmtop electronic device such as smart phone, Chinese language has been under transformed into a ‘New Version of Chinese’ triggered a heated discussion among participants. Apart from his academic activities in Bergen, Prof. Feng also conducted another two seminars at invitation by Confucius Institutes at Georg-August-Universität Göttingen in Germany on 8th May and Eötvös Loránd Tudományegyetem in Hungary on 11th May. (Prepared by Shouhui ZHAO)

 

Professor FENG Xuefeng holder forelesning

Tre deltagere fra IF på internasjonal konferanse om flerspråklighet i utdanningen

Tre deltagere fra IF, fra v: Åsta Haukås, ny stipendiat Irina Tiurikova og lektorstudent Henning Holst.

 

Den første uken i mai arrangerte Universitetet i Oslo og The Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (Multiling) en stor

internasjonal konferanse om flerspråklighet i utdanningen. Over 200 deltakere fra hele verden presenterte egen forskning og drøftet hvordan

flerspråklighet i større grad kan bli en ressurs for den enkelte og for samfunnet generelt. Fra Institutt for fremmedspråk deltok professor Åsta

Haukås, PhD-student Irina Tiurikova og masterstudent Henning Holst.Haukås og Tiurikova presenterte det nye forskningsprosjektet sitt om

utvikling av elevers flerspråklige og interkulturelle identitet, mens lektorstudent Henning Holst presenterte funn fra egen masteroppgave. Det

er høy kvalitet på forskningen til mange av masterstudentene på IF, og Holsts deltakelse på denne konferansen er et godt eksempel på hvordan

masterstudenters forskning kan nå ut til flere.

 

Åsta Haukås

 

 

 

 

 

 

Kjersti Fløttum med keynote på konferanse i Taipei, Taiwan

Fra konferansen. Kjersti Fløttum nr. 5 fra venstre

Kjersti Fløttum var invitert til “International Conference on English Education”, 28.-29.april 2018, ved Shih Chien University, i Taipei, Taiwan, hvor hun holdt en keynote under tittelen “Narrative analysis of discourse of environmental and climate change”. Det var to intense konferansedager, som også inneholdt en paneldiskusjon (“Revolution and innovation”) med de to andre inviterte foreleserne, professor Laurence Anthony (Waseda University, Tokyo) og professor Joseph Lo Bianco (Melbourne University), i tillegg til en åpen spørretime for alle interesserte PhDer og ansatte.
Etter konferansen fikk Fløttum en flott sightseeing-dag med tre engasjerte studenter som guider, blant annet til National Palace Museum, til toppen av Tapei 101 (verdens høyeste bygning 2004-11, pris for energi/miljø-design) og til en tradisjonsrik dumplingrestaurant.

Taipei Palace Museum

Ni studenter erobrer den evige stad – vår tur til Roma!

 

 

Vi var 9 studenter i italiensk som dro sammen til Roma med vår professor, Marco Gargiulo. Hensikten bak reisen var å gi oss muligheten til å virkelig oppleve den italienske kulturen, språket, menneskene og historien. Vår første dag i Roma var både utmattende og spennende. Trøtte ankom vi de diverse stedene vi skulle bo, ikke langt i fra det livlige Monti distriktet. Nabolaget gav et unikt og sjarmerende inntrykk, der gatene er malt i variasjoner av farger som rosa, gult og oransje.

Midt i Monti ble vi introdusert for Piazza della Madonna dei Monti, et lokalt vannhull der øl og vin kan tas med ut på varme vårkvelder og nytes ved fontenen. På kvelden tok Marco oss med til en restaurant som spesialiserte seg på Pizza av alle sorter.

Neste dag, Mandag 9. april, var veldig regnfull. Programmet holdt seg derfor innendørs, der vi ble tatt med til «Eataly», et stort matmarked som er rikt med vareutvalg og utsøkt matkultur. De hadde alt en matglad person kunne ønske seg, fra pasta og sauser, til is og sjokolade.

Følgende dag opplevde vi en flott mottagelse på det norske instituttet i Roma. Møtet med de italienske studentene som studerte norsk gav begge parter en god anledning til å praktisere språkene sine. I begynnelsen var alle litt sjenerte for å vise det de kunne, men etter hvert ble vi mer komfortable med hverandre. Flere av oss endte opp med å få god kontakt med de italienske studentene.

Onsdag 11. april fikk vi fri til å gjøre det vi ville. Det var godt med tid til å utforske byen på egenhånd. Gruppene opplevde forskjellige kulturopplevelser fra trening (boksing, klatring), til folkelivet på piazzaene.

 

Litt sosialt samvær ble det også tid til

 

Torsdag 12. april tok Marco oss med til Cinecittà, et av de største filmstudioene i Europa. Stedet er kjent som kjernen til den italienske filmindustrien med en rik historie. Der vi fikk en omfattende omvisning av studioene, der de blant annet filmet HBO serien «Rome». Vi hadde også muligheten til å se de diverse filmmuseene og de spesielt interesserte fikk lært mye om den italienske filmhistorien. Senere på kvelden ble det middag sammen på et av Marco’s favorittrestauranter i Monti.

Fredagen fikk vi mer tid for oss selv til å utforske hva Roma hadde å tilby og flere benyttet sjansen til å se den berømte St. Peters kirken, som var et fantastisk syn. Andre i gruppen bestemte seg for å gå for en klassisk italiensk opplevelse ved å leie en vespa og kjøre rundt i byen.

Vår siste dag i Italia var avslappende og full av latter. De fleste av oss tilbrakte den i Borghese parken, der vi også fikk se en vakker utsikt over hele Roma. Noen av studentene ble ekstra eventyrlystne og leide seg en golfbil for å kjøre rundt i parken. På kvelden møttes vi for en siste middag i det som er kjent som den jødiske ghettoen i Roma sammen med Marco og hans kollegaer fra Universitetet i Perugia. Det var en hyggelig og smakfull opplevelse.

 

Alt i alt må vi si at det var en fantastisk tur. Høydepunktene var desidert de store severdighetene som Colosseum, Castel Sant’Angelo og katakombene av Priscilla. Vittorio Emanuele monumentet, museumsdykk og jakten på Garibaldi Statuene på Gianicolo høyeden var også opplevelser som aldri kommer til å bli glemt. Til slutt må det bare sies at det gledet mange at det kunne bli funnet en Gelateria på hvert hjørne. En uke i Roma gav sterke inntrykk, men det var nok bare en smakebit på alt det byen har å tilby.

Lærebok i arameisk minoritetsspråk – språkkurs på A1 og A2-nivå

Šlomo Surayt

 

Ferdig lærebok i arameisk minoritetsspråk

Kursdelen av prosjektet Aramaic Online Project (AOP) er no komen i bokform. Šlomo Surayt er eit språkkurs på A1- og A2-nivå i det arameiske språket surayt, og boka er komen i ei tysk og ei engelsk utgåve (437 sider). Sjølve kurset finst òg gratis tilgjengeleg på nettet, og på sju ulike språk: arabisk, engelsk, fransk, nederlandsk, svensk, tyrkisk og tysk (www.surayt.com). Dei ulike språka speglar at mange av språkbrukarane har flytta frå det gamle kjerneområdet i Midtausten til ulike europeiske land.

Professor Shabo Talay har leia prosjektet, og språket surayt (turoyo) er vurdert som «severely endangered» – alvorleg truga – av FN-organisasjonen UNESCO. Talay var tidlegare tilsett ved Institutt for framandspråk i Bergen, og er no professor i semittiske språk ved Freie Universität i Berlin. Saman med universiteta i Bergen og Berlin, har tre andre institusjonar delteke i Aramaic Online-prosjektet: University of Cambridge, Universität Leipzig og det syrisk-ortodokse klosteret i Glane i Nederland.

 

Arve Kjell Uthaug

Lingclim er valgt ut som 1 av 4 prosjekter til å bli presentert som case i Forskningsrådets årsrapport 2017

Se lenken på side 53

NFR skriver bl.a: På s. 53 (i klima og miljø-kapitelet) har vi fått inn en boks om resultater fra Fløttums prosjekt. Det er ett av fire prosjekter som er brukt som case i rapporten.

De har skrevet et godt popvit. sammendrag i Prosjektbanken, som jeg i hovedsak kunne basere teksten på.

 

 

Margrete Dyvik Cardona på spanskfaget har fått post.doc.-stilling

Margrete Dyvik Cardona

 

Margrete Dyvik Cardona er blitt tildelt postdoktorstipend for prosjektet Framing, agenda-setting og meksikanske migranter til USA. Stereotypier i mottagerlandets aviser.

I dette prosjektet skal hun gjøre en komparativ analyse av lingvistiske mønstre i amerikanske og meksikanske avisers omtale av meksikanske migranter til USA. Hensikten er å oppnå en innsikt i hvorvidt migrantene blir fremstilt på en måte som kan være til hinder for integrering. Lingvistiske mønstre i en større tekst kan avsløre ideologiske synsvinkler.

Selve analysen vil innebære en undersøkelse av hva slags konstruksjoner ordene migrant/migrante og deres mest frekvente synonymer opptrer i: hvilke adjektiver som modifiserer ordet, og hvilke ord som er hode når migrant er utfylling. Videre skal hun registrere hvilken semantisk rolle migrant-frasen har i verbets argumentstruktur, dvs. om den for eksempel peker på den som utfører handlingen, eller den som blir utsatt for en handling. En slik frekvensanalyse vil kunne vise hvilke aktiviteter migrantene blir fremstilt som å oftest ta del i, og hvorvidt de blir ansett som aktive eller passive deltagere. Et eksempel er dette, tatt fra New York Times: «… undocumented migrants who attempted to cross illicitly…»

Hypotesen er at sammenligningen av meksikanske og amerikanske aviser vil avsløre en forskjell i omtalen av meksikanske migranter som viser at de amerikanske avisene skildrer dem på en negativ eller ensidig måte, noe som han være til hinder for integrering. Hypotesen er begrunnet av at USA, mottagerlandet, representerer en annen kultur enn de meksikanske migrantene, at amerikanske aviser dermed beskriver dem ”utenfra”, og har en annen motivasjon for å rapportere om dem enn aviser fra migrantenes eget land. Den er også konstruert på bakgrunn av observasjoner av den nylige konservative vridningen i amerikansk politikk.

Prosjektet bygger på antagelsen om at en humanistisk tilnærming til slike samfunnsproblemer er avgjørende hvis man skal forstå og løse dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahum Welang, ny stipendiat på engelskfaget

Nahum Welang

Nahum Welang har en BA i engelsk fra Minnesota State University, Mankato , en Master of Fine Arts i Creative Writing fra Wichita State University og en MA i International Migration and Ethnic Relations fra Malmö Universitet. Hans PhD prosjekt ved UiB og IF har tittelen “Black Filiality, White Feminism and the Purgatorial Existence in Between: the Reimagination of Identities in Contemporary American Culture.” Prosjektet er et multidisiplinært kulturstudium som henter elementer fra litteratur, film, historie og tv for å understeke den nesten «midt i mellom» eksistensen svarte amerikansk kvinner lever i mellom rase- og kjønnsidentitet ved å sette lyset på den rolle svart hypemaskulinitet spiller i å marginalisere det svarte kvinnelige perspektiv og den alliansen rasefellesskap betyr mellom hvite feminister og amerikansk patriarki.

 

 

.